W Krakowie odbyła się konferencja „Christianitas a przyszłość Europy”

/W Krakowie odbyła się konferencja „Christianitas a przyszłość Europy”

W Krakowie odbyła się konferencja „Christianitas a przyszłość Europy”

16 marca w Krakowie odbyła się konferencja „Christianitas a przyszłość Europy”. Europa pragnie za wszelką cenę manifestować triumf rozumu nad religijnością, nad chrześcijaństwem – mówił abp Marek Jędraszewski.

 

Organizatorami konferencji byli Archidiecezja Krakowska oraz Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W przygotowaniach pomagała Fundacja „Jeden z nas”.

 

Abp Jędraszewski mówił że odchodzenie Europy od jej korzeni „staje się coraz bardziej świadome” i „spychające chrześcijan w stronę prywatności”.

 

„Tym, którzy usiłują skonstruować nową tożsamość Europy, trzeba usilnie przypominać, że Europa jest czymś nieskończenie więcej aniżeli geograficznie określonym półwyspem bądź wytworem powołanym do istnienia przez ekonomistów i polityków w oparciu o traktaty i procedury. Europa jest wydarzeniem duchowym, poczętym w greckiej kulturze, która pytała o piękne dobro prawdy i sprawiedliwości (…)” – mówił prof. Stanisław Grygiel, profesor Papieskiego Uniwersytetu na Lateranie, doktorant i wieloletni współpracownik Jana Pawła II. Zaznaczył on również, że istnieje potrzeba obecnie wizji budowania państwa przez polityków, którzy nie będą zniekształcać moralności osoby ludzkiej, a także że nie można budować Europy nie wracając do jej początku.

 

Eurodeputowany, prof. Ryszard Legutko, mówił o europejskim sporze o naturę ludzką. Zauważył, że żyjemy w paradoksalnym czasie, gdy wyzwoliliśmy się spod wpływu duszy, żyjemy namiętnościami, głosimy wolność, a jednocześnie dobrowolnie poddajemy się kontroli z zewnątrz.

 

W konferencji wziął udział również ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, który podkreślił, że zagrożeniem dla Europy jest próba urządzania wszystkiego tak, jakby Boga nie było.

 

Jacek Saryusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego zaznaczył z kolei, że jego zdaniem należałoby wrócić do pierwotnego projektu Unii Europejskiej, nakreślonego przez jej ojców założycieli, od którego Europa stopniowo odchodzi. Dziś Europa jest w kryzysie, traci swą tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady pomocniczości.

 

Obecny kształt Unii Europejskiej jest zaprzeczeniem „tego, czego chcieliśmy i jak ją widzieliśmy” – zauważył redaktor Bronisław Wildstein. „Europę porwały zideologizowane elity, dla których ta ideologia staje się legitymacją do rządzenia” – powiedział Wildstein.

 

„To, czego potrzebujemy to powrotu do idei Christianitas, do tej odnowy wypływającej z głębokiego zrozumienia prawdy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg znowu musi stać się punktem odniesienia. Jedynie wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć skąd bierze się godność każdej osoby ludzkiej, która to godność jest darem powszechnym, nie zarezerwowanym dla najsilniejszych, najsprytniejszych czy najbogatszych” – mówił Jakub Bałtroszewicz, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka One of us.

 

„Debata na temat praw człowieka w ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu lat zmieniła się diametralnie. W ostatnim czasie język praw człowieka jest używany lub nadużywany w imię indywidualnej woli, preferencji czy wyboru” – dodał.

 

Źródło: krakow.onet.pl

 

Fot. Fundacja JEDEN Z NAS

 

By | 2018-04-16T16:40:35+02:00 poniedziałek, 19 marca 2018|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook