Watykan w ONZ: dzieci i młodzież ofiarami handlu ludźmi

by

Stolica Apostolska od dłuższego już czasu zwalcza zło, jakim jest handel ludźmi, przymusowa praca i wszelkie formy współczesnego niewolnictwa. Zwrócił na to uwagę jej przedstawiciel przy ONZ w Nowym Jorku na konferencji, którą zorganizował 13 lipca w siedzibie tej organizacji na temat walki z handlem dziećmi i młodzieżą.

 

Abp Bernardito Auza przypomniał, że liczne instytucje katolickie i poszczególni wierni poświęcają się zwalczaniu tego zjawiska i jego przyczyn. Sobór Watykański II, św. Jan Paweł II i Benedykt XVI wypowiadali się zdecydowanie przeciwko temu haniebnemu procederowi oraz szerzącej się hedonistycznej i komercyjnej kulturze, która sprzyja takiemu wykorzystywaniu człowieka. Papież Franciszek nazwał je „społecznym rakiem”. Wielokrotnie o nim mówił w swoich dokumentach i przemówieniach. Poparł też powstanie walczącej z nim międzynarodowej Grupy św. Marty, biorącej nazwę od jego domu w Watykanie.

 

„Handel kimkolwiek, niezależnie od wieku, jest zbrodnią przeciw ludzkości, jednak szczególnie odrażające jest poddawanie temu barbarzyństwu dzieci – powiedział watykański przedstawiciel w ONZ. – Jako chrześcijanin i jako biskup katolicki muszę tu przypomnieć, że Jezus najsurowiej potępia tych, którzy krzywdzą dzieci, mówiąc, że lepiej by im było zawiesić kamień młyński u szyi i utopić w głębi morza, niż aby mieli stanąć przed sądem Bożym za takie czyny. Jezus powiedział to, bo wie, że dzieci są szczególnie narażone i wymagają w najwyższym stopniu ochrony. Handel ludźmi zawsze wykorzystuje słabych, ale w przypadku dzieci i młodzieży są to najsłabsi ze wszystkich” – podkreślił abp Auza. Przypomniał, że zbrodnia ta dotyka obecnie ok. 2 mln niepełnoletnich.

 

Na zorganizowanej w Nowym Jorku przez Misję Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych konferencji na temat handlu dziećmi i młodzieżą wystąpiło szereg osób walczących z tym procederem. Obok ekspertów Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości czy Międzynarodowej Organizacji Pracy była tam też np. kobieta, która sama w dzieciństwie padła ofiarą handlu i wykorzystywania seksualnego. Dziś pomaga innym, którzy doznali tego samego doświadczenia. Wypowiedziała się też przedstawicielka organizacji australijskich zakonnic zwalczających handel żywym towarem.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

You may also like

Facebook