Ważna inicjatywa rzecznika praw dziecka

/Ważna inicjatywa rzecznika praw dziecka

Ważna inicjatywa rzecznika praw dziecka

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu ochronę dzieci nienarodzonych przed konsekwencjami picia przez kobiety w ciąży alkoholu, zażywania przez nie narkotyków i innych substancji mogących spowodować trwałe uszkodzenie dziecka.

 

Skutkiem spożywania alkoholu przez brzemienne kobiety jest alkoholowy zespół płodowy (FAS), będący nieuleczalnym zespołem chorób, którego objawami są m.in. zmiany w budowie ciała dziecka, wady rozwojowe wielu narządów i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Rzecznik praw dziecka przygotował projekt ustawy, który przewiduje nie tylko izolację kobiety w ciąży, mającą na celu zabezpieczenie jej nienarodzonego dziecka, ale także opiekę lekarską nad kobietą, pracę terapeutyczną w celu zachowania przez nią abstynencji oraz edukację w zakresie wpływu alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych na rozwój dziecka. Projekt ma jednocześnie zagwarantować kobiecie zabezpieczenie przed arbitralną decyzją sądu. O podjęcie inicjatywy uchwalenia podobnych przepisów apelowało do rzecznika praw dziecka i rzecznika praw obywatelskich pod koniec 2016 r. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, do którego trafiają interwencje w takich sprawach m.in. z domów samotnej matki i ośrodków pomocy społecznej.

 

Źródło: www.pro-life.pl

By | 2018-08-02T15:33:20+02:00 czwartek, 02 sierpnia 2018|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook