Wielka Brytania: komercyjne macierzyństwo zastępcze dla wszystkich?

by

W Wielkiej Brytanii Izba Lordów debatowała w grudniu nad macierzyństwem zastępczym, wzywając rząd do modyfikacji obowiązującego prawa. Jej zdaniem zakaz komercyjnej surogacji „ma szkodliwy wpływ na altruistyczne macierzyństwo zastępcze”.

 

Macierzyństwo zastępcze to temat, który cieszy się dużym zainteresowaniem mediów i dziennikarzy, poszukujących sensacyjnych informacji – mówiła baronowa Beker, otwierając debatę. „Jednak surogacja odgrywa w naszym społeczeństwie ważną rolę, umożliwiając założenie upragnionej rodziny” – dodała. Według niej praktyka ta powinna zostać szczególnie zbadana przez rząd.

 

Niektórzy członkowie Izby Lordów zwrócili się do rządu o zbadanie możliwości takiego stanowienia praw rodzicielskich, aby „zamówienia” mogły być tworzone w momencie narodzin dzieci, dając tym samym biologicznym rodzicom „lepsze prawa przy zawierania umów surogacyjnych”.

 

Rzecznik rzadu, baronowa Chisholm, poinformowała Parlament, że Ministerstwo Zdrowia stworzy dyrektywy dotyczące macierzyństwa zastępczego, a także uruchomi wkrótce w tej sprawie konsultacje społeczne. Jedną z propozycji zmian legislacyjnych jest przyznanie prawa do skorzystania z surogacji dla osób samotnych.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook