Wielka Brytania: kontrowersje wokół pobierania narządów od niemowląt z wadami letalnymi

by

Według doniesień czasopisma Mail on Sunday, brytyjska służba zdrowia (UK’s National Health Service, NHS) ma zachęcać i skłaniać ciężarne kobiety, których dzieci posiadają genetyczne wady letalne, do urodzenia ich w celu możliwości pobrania od nich narządów do transplantacji. Problem ten został poddany dyskusji na corocznej Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Transplantacji w Glasgow (British Transplantation Society in Glasgow).

 

Nienarodzone dzieci z wadami letalnymi według niektórych lekarzy wydają się być „idealnym” źródłem organów do przeszczepów. Szpitale w Wielkiej Brytanii odnotowują rocznie 230 zabiegów aborcji, a tylko 12 kobiet decyduje się urodzić dziecko. Według dra Joe Brierley, specjalisty z Great Ormond Street Hospital for Chindren w Londynie, wiele kobiet po niepomyślnej diagnozie prenatalnej nie decyduje się na aborcję. W opinii Brierley kobiety te powinny być poinformowane o możliwości pobrania narządów od dziecka i możliwości przeszczepienia ich innym chorym.

 

Dr Brierley mocno broni swojego zdania: „Biorąc pod uwagę, że trzy osoby dziennie umierają czekając na przeszczep, jestem przychylny każdej możliwości, która zwiększy liczbę dawców”. W Jego opinii kobiety, których ciąża może skończyć się poronieniem lub (w przypadku, gdy dziecko rodzi się żywe) może umrzeć jako noworodek, należy informować o możliwości transplantacji. „Chociaż udzielanie tych informacji jest podstawą dobrej opieki, moim zdaniem, nie powinny być one udzielane w tym celu, aby nakłaniać kobietę do nie dokonywania terminacji ciąży. Jeżeli jednak kobieta podejmie decyzję o kontynuacji ciąży z innych powodów, wówczas powinny zostać omówione wszystkie aspekty opieki paliatywnej, w tym możliwość pobrania narządów”, dodaje.

 

Bioetyk dr Trevor Stammets powiedział Mail on Sunday, że takie działania są niedopuszczalne:  „Jest to niedozwolona propozycja i może jedynie osłabić zaufanie społeczeństwa do przeszczepów – jednego z największych osiągnięć medycyny. Pomysł ten redukuje dziecko do niczego więcej niż tylko utylitarnego środka do celu – zbioru części zamiennych – zamiast okazać mu poszanowanie należne mu przez wzgląd na nie same”.

 

Źródło: www.bioedge.org

 

 

Komentarz:

 

Na podstawie doniesień Mail on Sunday odnosi się wrażenie, jakoby oddanie narządów chorego dziecka do transplantacji miało być alternatywą dla jego aborcji. Aborcja jest zabójstwem dziecka.  Ponadto, przeprowadzona na każdym etapie jego rozwoju, pozostawia trwały ślad w psychice matki (syndrom poaborcyjny). Ciężarnym matkom chorego dziecka należy się wielopłaszczyznowe wsparcie podczas przebiegu ciąży, w trakcie porodu i czasie poporodowym. Pomoc ta jest obowiązkiem nie tylko opieki specjalistycznej, lecz całego społeczeństwa.

 

Wobec powyższego, matka nienarodzonego dziecka z wadami letalnymi powinna mieć możliwość spokojnego przeżycia ciąży i okresu okołoporodowego. Warto poinformować rodziców dziecka o możliwości wykorzystania narządów ich dziecka do transplantacji będącej pomocą dla innych chorych, ale nie może to być pierwszoplanową przesłanką do utrzymania ciąży i urodzenia dziecka. Dziecko nigdy nie może być traktowane jako środek do osiągnięcia jakiegoś innego celu poza nim samym.

 

Zuzanna Podraza

You may also like

Facebook