Wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

by FUNDACJA JZN
15 czerwca 2022 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczystość wręczenia statuetek „Przyjaciel Życia”.

„Przyjaciel Życia” jest wyróżnieniem przyznawanym przez zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Otrzymują je osoby, którym Stowarzyszenie pragnie podziękować za wkład w budowanie cywilizacji życia i miłości. W tym roku statuetkę „Przyjaciel Życia” otrzyma Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, za wybitny wkład w dzieło ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Drugą statuetkę otrzymają Marta i Maciej Komorowscy, rodzice Karola, Mai i Weroniki z zespołem Downa za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej oraz zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci nienarodzonych i niepełnosprawnych.

Do tej pory statuetki „Przyjaciel Życia” otrzymali:

  • dr n. med. Wanda Półtawska (lekarz psychiatra, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracowała ze św. Janem Pawłem II),
  • dr n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji „Pro Humana Vita” oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich),
  • dr hab. Alicja Grześkowiak (prawniczka i polityk, współautorka projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży),
  • Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie; dzięki ministrowi Mirosławowi Handkemu i jej staraniom przedmiot ten został wprowadzony do polskich szkół),
  • Katarzyna i Mateusz Kłoskowie (inicjatorzy i fundatorzy kampanii billboardowej pro-life).

Statuetkę „Przyjaciel Życia” Stowarzyszenie przyznaje także cichym bohaterom – rodzicom za postawę pro-life w codzienności. Do tej pory nagrodę tę otrzymali Anna i Zbigniew Kasprzykowie oraz Marta i Andrzej Witeccy.

Źródło: pro-life.pl

You may also like

Facebook