Wręczenie statuetek „Przyjaciel życia”

by FUNDACJA JZN
9 czerwca br. przy Bazylice św. Floriana w Krakowie zostaną wręczone statuetki Przyjaciela życia. Odbiorą je Katarzyna i Mateusz Kłoskowie, których fundacja przeprowadziła na billboardach wielu polskich miast kampanię pro-life, oraz Marta i Andrzej Witeccy, rodzice sześciorga dzieci, w tym dwóch synów żyjących z zespołem Downa i córeczki, która z powodu wady letalnej zmarła 117 dni po porodzie.

– Przyjaciel życia to wyróżnienie, które otrzymują osoby przyczyniające się do budowania cywilizacji życia i miłości oraz cisi bohaterowie – rodzice za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej i zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci nienarodzonych oraz z niepełnosprawnością. Przyznaje je zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu stowarzyszenia. – Fakt, że mamy komu wręczyć statuetki, jest wielką radością. Nie brakuje osób twórczo zaangażowanych w ochronę życia. Doceniając ich postawę, chcemy powiedzieć: „dziękuję” wszystkim ludziom i instytucjom pomagającym rodzicom pokochać każde dziecko takim, jakim jest – dodaje.

W tym roku laureatami zostali państwo Katarzyna i Mateusz Kłoskowie, którzy prowadzą Fundację Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara i dla których życie nienarodzonych, chorych i bezbronnych ludzi stanowi najwyższą wartość. Ich fundacja stała się szeroko znana dzięki kampanii pro-life, którą przeprowadziła na billboardach wielu polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z 22 października 2020 roku. Drugą statuetkę odbiorą państwo Marta i Andrzej Witeccy, których postawa pro-life wyraża się m.in. w miłości rodzicielskiej. Są oni rodzicami Jana, Szymona, Jonatana, Jakuba, Noemi i Estery. Dwóch ich synów żyje z zespołem Downa. Estera urodziła się z zespołem Edwardsa i żyła 117 dni.

W latach ubiegłych statuetki otrzymali: dr n. med. Wanda Półtawska (lekarz psychiatra, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracowała ze św. Janem Pawłem II), dr. n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji „Pro Humana Vita” oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich), dr hab. Alicja Grześkowiak (prawniczka i polityk, współautorka projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) oraz Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie; dzięki min. Mirosławowi Handkemu i jej staraniom przedmiot ten został wprowadzony do polskich szkół). Wyróżnienie przyznano również Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, rodzicom trojga dzieci, w tym Karola z niepełnosprawnością.

Uroczysta gala wręczenia statuetek Przyjaciela życia rozpocznie się 9 czerwca br. o godz. 16.00 w Domu Katechetycznym przy Bazylice św. Floriana w Krakowie. Po niej, o godz. 17.00, organizatorzy zapraszają na Mszę św. w Bazylice pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Źródło: pro-life.pl

You may also like

Facebook