Wręczenie wyróżnień „Przyjaciel Życia”

by FUNDACJA JZN
Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza na uroczystość wręczenia nagród „Przyjaciel Życia” przyznawane osobom zaangażowanym w budowanie cywilizacji życia i miłości. Uroczystość będzie połączona z konferencją prasową i premierą filmu dokumentalnego pt. „Maksimum miłości”. Gala odbędzie się we wtorek 23 stycznia w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie.

Uroczystość wręczenia statuetek nagrody „Przyjaciel Życia” rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie miała charakter konferencji prasowej. – „Przyjaciel Życia” to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka osobom, którym pragniemy podziękować za ich wkład w budowanie cywilizacji życia i miłości. Wyróżnienie otrzyma Pani dr n. med. Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista położnik-ginekolog, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, wykładowca akademicki, współautorka wielu publikacji – zapowiada Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Z kolei nagrodę dla Cichych Bohaterów otrzymają Małgorzata i Bogdan Dubanowiczowie, którzy tworzą rodzinę zastępczą i adopcyjną. Jako rodzina zastępcza pomogli 25 dzieciom. Bogdan Dubanowicz pełni funkcję prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Razem-Zawsze”. Małgorzata Dubanowicz angażuje się w działania Caritas.

Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłosić do piątku 19 stycznia na adres email: [email protected] lub telefonicznie: 12 421 08 43. Dziennikarze obecni na uroczystości otrzymają materiały edukacyjne oraz gadżety pro-life.

Do tej pory statuetki „Przyjaciel Życia” otrzymali: dr n. med. Wanda Półtawska, lekarz psychiatra, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracowniczka św. Jana Pawła II; dr. n. med. Rafał Michalik, pediatra, współtwórca Fundacji „Pro Humana Vita” oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich; dr hab. Alicja Grześkowiak, prawniczka i polityk, współautorka projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży; Teresa Król, pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie; dzięki ministrowi Mirosławowi Handkemu i jej staraniom przedmiot ten został wprowadzony do polskich szkół; Katarzyna i Mateusz Kłoskowie, Fundacja Nasze Dzieci, inicjatorzy i fundatorzy kampanii billboardowej pro-life oraz Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Wyróżnienie przyznawane jest również Cichym Bohaterom – rodzicom za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej i zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci nienarodzonych oraz z niepełnosprawnością. Do tej pory nagrodę tę otrzymali Anna i Zbigniew Kasprzykowie, Marta i Andrzej Witeccy oraz Marta i Maciej Komorowscy.

Uroczystością wręczenia statuetek nagrody „Przyjaciel Życia” Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka rozpoczyna świętowanie 25-lecia swojego istnienia. Stowarzyszenie działa od 1999 r. Zajmuje się pozytywną edukacją pro-life. Organizuje webinary dla osób, którym bliska jest postawa pro-life i które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej na temat ochrony ludzkiego życia od poczęcia. Wydaje biblioteczki pro-life, czyli broszury dające wiedzę potrzebną do merytorycznych rozmów. Prowadzi pięciodniową Letnią Akademię Pro-Life, w trakcie której uczestnicy z całej Polski pogłębiają swoją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień bioetycznych w trakcie zajęć aktywizujących tak, by potem dzielić się nią z innymi. Organizuje konkursy dla dzieci, młodzieży i studentów oraz wystawy. W ramach cyklu Projekt Life publikuje co tydzień na kanale na YouTube komentarze do bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wspiera również materialnie potrzebujące kobiety w ciąży i rodziny podejmujące trud wychowania dziecka z niepełnosprawnością. Pomaga w usamodzielnieniu się samotnym matkom, które opuszczają domy samotnej matki, ośrodki pomocowe lub kryzysowe. Prowadzi Telefon Zaufania Pro-Life dla kobiet będących w ciąży, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Mogą z niego skorzystać także ojcowie spodziewający się narodzin dziecka oraz inne bliskie osoby kobiety w ciąży, która znalazła się w kryzysie.

Główne uroczystości związane z 25-leciem działalności Stowarzyszenia będą miały miejsce 6 kwietnia w czasie 44. Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę.

PSOŻC

You may also like

Facebook