Wsparcie dla niepełnosprawnych osób i ich opiekunów

/Wsparcie dla niepełnosprawnych osób i ich opiekunów

Wsparcie dla niepełnosprawnych osób i ich opiekunów

Rząd rozszerza program pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Obok zwiększenia liczby „Mieszkań chronionych” nowe regulacje przewidują aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych. Minister Elżbieta Rafalska zapowiada szczególne formy wsparcia powrotu do zawodu dla opiekunów, którzy przez wiele lat nie mogli podjąć pracy zarobkowej.

 

Jak mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, program „Za Życiem” jest przede wszystkim skierowany dla rodziców, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko w znacznym stopniu niepełnosprawności. „Ten program ma na celu pomoc takim rodzinom w tym pierwszym okresie, ale również w okresie pracy nad dzieckiem czy jego wychowaniu”powiedział Stanisław Szwed.

 

Od stycznia rodzinom z dziećmi o upośledzeniu nieodwracalnym lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje jednorazowo 4 tys. zł.

 

Nowe regulacje rozszerzają także możliwość otrzymania uzyskania „Mieszkania chronionego”. To specjalnie przystosowane do treningu mieszkanie, dzięki którym opiekunowie i rodzice mogą prowadzić rehabilitację – wskazał Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. „Chodzi o to, by kobiety z dzieckiem niepełnosprawnym nie pozostawały same w domu lub nie oddawały dziecka do placówki. To zwiększenie dostępności ma umożliwiać opiekę nad dzieckiem w „Mieszkaniu chronionym”, gdzie jest specjalistyczne wsparcie”podkreślił Mariusz Kidaj.

 

Program „Mieszkanie chronione” przewiduje budowę 50 specjalnie wyposażonych mieszkań rocznie dla 500 niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą zainteresowanego lub jej ustawowego przedstawiciela – wskazała Elżbieta Rafalska. „Forma wspomaganego pobytu osób niepełnosprawnych w mieszkaniach, które w sposób dyskretny pozwala na próbę usamodzielnienia tych osób niepełnosprawnych, które w przyszłości mogą zrezygnować z mieszkania treningowego i mogą samodzielnie w środowisku funkcjonować”powiedziała szefowa resortu rodziny.

 

Rząd proponuje wprowadzenie tzw. „Mieszkań chronionych” treningowych i wspomaganych. Pierwszy rodzaj ma na celu przygotowanie lokatora do samodzielnego życia, natomiast drugi ma zapobiegać kierowaniu ich do placówek opieki całodobowej. Minister Elżbieta Rafalska dodała, że w lokalach przewidziane jest miejsce dla kilku osób.

 

Andrzej Mańkowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwrócił jednak uwagę na to, że program wymaga zmian. „Są zbyt wysokie wymogi, co do takich mieszkań. Apelujemy cały czas do ministerstwa o zmniejszenie ilości osób, która może mieszkać w takim mieszkaniu”powiedział Andrzej Mańkowski.

 

Źródło: www.radiomaryja.pl

By | 2017-04-20T14:24:47+02:00 czwartek, 20 kwietnia 2017|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail