Wspólnie w obronie fundamentalnych wartości. Międzynarodowa konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

by FUNDACJA JZN
Skuteczna ochrona życia i rodziny wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i organizacji pozarządowych z kilku krajów, m.in. USA, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy. Dyskusja poświęcona była zagadnieniom takim jak ochrona życia ludzkiego, troska o zdrowie kobiet czy wzmacnianie rodziny. Konferencję zorganizował Instytut Ordo Iuris wraz z koalicją organizacji społecznych z regionu Trójmorza.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego została podpisana 22 października 2020 r. Dokument powstał z inicjatywy Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych i sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo oraz sekretarza zdrowia i opieki społecznej Alexa Azara (poparcie dla Deklaracji wycofał później prezydent Joe Biden). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 30 państw.

Ostatnia konferencja miała na celu ponowne wyrażenie poparcia dla Deklaracji. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządów Słowacji (Milan Krajniak – minister pracy), Brazylii (Angela Gandra – sekretarz w Ministerstwie Rodziny i Praw Człowieka) i Polski (Paweł Jabłoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych). W spotkaniu uczestniczyli także posłowie do parlamentów Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz delegaci organizacji pozarządowych z Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji. Głos zabrała również Valerie Huber – były specjalny przedstawiciel USA ds. zdrowia kobiet na świecie (w administracji Donalda Trumpa).

„Jestem ogromnie dumny, że Polska znalazła się w gronie sygnatariuszy Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Wraz z tak licznym gronem innych krajów wspólnie bronimy najważniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie. Jak podkreśliliśmy w Deklaracji, każda jednostka ludzka ma własne prawo do życia. Jest to prawo absolutnie podstawowe, bez którego nie może istnieć żadne inne prawo” – podkreślił Paweł Jabłoński.

„Brazylia bardzo mocno popiera Deklarację Konsensusu Genewskiego. Jesteśmy ogromnie zobowiązani do ochrony życia ludzkiego, ponieważ nasze państwo powstało na fundamencie uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Chcemy chronić prawo do życia jako podstawowe ludzkie prawo, bez którego żadne inne prawo nie ma racji bytu” – zaznaczyła Angela Gandra

„Deklaracja Konsensusu Genewskiego podkreśla standardy, które są już gwarantowane w wielu dokumentach międzynarodowych – kobiety i mężczyźni powinni cieszyć się równymi prawami na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej, wkład kobiet w społeczeństwo ma ogromną wartość, rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa, macierzyństwo i dzieciństwo zasługują na specjalną opiekę i poparcie, zaś życie ludzkie powinno być chronione na każdym etapie rozwoju” – nadmienił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris.

Źródło: Ordo Iuris

You may also like

Facebook