Wykorzystywanie tkanki abortowanych dzieci w projektach badawczych. Czy rząd USA nie przyzna dotacji?

by FUNDACJA JZN
Powołana przez prezydenta Donalda Trumpa rada ds. bioetycznych – National Institutes of Health (NIH) – 18 sierpnia opublikowała swój pierwszy raport. Zaleciła, by rząd odrzucił finansowania 13 z 14 projektów badawczych, w których planowano wykorzystywanie części ciał abortowanych dzieci.

The New York Times nazwał zalecenia rady bioetycznej skierowane do sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA (HHS) Alexa M. Azara II „de facto rządowym zakazem” finansowania badań naukowych wykorzystujących komórki czy tkanki abortowanych dzieci.

Obrońcy życia podkreślają, że w okresie prezydentury Baracka Obamy, miliony dolarów od podatników były przeznaczane na finansowanie niepokojących badań naukowych, w tym na tworzenie humanizowanych myszy z wykorzystaniem tkanek abortowanych dzieci potencjalnie zdrowych i zdolnych do życia. Administracja prezydenta Trumpa anulowała ten kontrakt oraz podjęła kolejne kroki w celu zaprzestania finansowania nieetycznych badań.

Rada bioetyczna powołana przez prezydenta przeanalizowała 14 wniosków o dofinansowanie badań. Decyzję podjęto w oparciu o złożone w dokumentacji wnioski uzasadniające zastosowanie oraz ilość wykorzystywanej ludzkiej tkanki płodowej (HFT) oraz tworzenie modeli alternatywnych. Zwracano także uwagę, czy istniała świadoma, formalna zgoda matek na oddanie tkanki abortowanych dzieci.

Większością głosów członków rady odrzucono wszystkie wnioski o finansowanie z wyjątkiem jednego. W raporcie stwierdzono, że wielu członków rady wyraziło poparcie dla złożonych projektów badawczych pod warunkiem, że zamiast ludzkiej tkanki płodowej od abortowanych dzieci użyto by materiału nie budzącego wątpliwości etycznych.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook