„Wyślij Jasia do Trybunału Konstytucyjnego” – akcja Fundacji Pro – Prawo do Życia

by FUNDACJA JZN
„Zaprotestuj! Wyślij do Trybunału list wraz z modelem „Jaś” przedstawiającym 10-tygodniowe nienarodzone dziecko, aby pokazać Sędziom, że ich decyzje mają realny wpływ na życie dzieci” – zachęca Fundacja Pro – Prawo do Życia, która organizuje akcję „Wyślij Jasia do Trybunału Konstytucyjnego”.

Fundacja Pro – Prawo do Życia w ramach akcji „Wyślij Jasia do Trybunału Konstytucyjnego” zachęca do wysyłania petycji „o niezwłoczne rozpatrzenie wniosku dot. obrony życia” do prezes Julii Przyłębskiej i dołączanie do niej modelu 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka, tzw. Jasia.

Petycja do Prezes Trybunału Konstytucyjnego dotyczy skargi podpisanej przez 107 posłów, która została złożona w TK 27 października 2017 roku (14 miesięcy temu), a wymagane w sprawie stanowisko Prokuratora Generalnego wpłynęło 28 maja 2018 roku (7 miesięcy temu). 

„Ubolewam nad tym, że kierowany przez Panią Trybunał przez tak długi okres nie wydał wyroku w tej ważnej i pilnej sprawie. Na rozpatrzenie skargi dotyczącej sprzeczności z Konstytucją tzw. aborcji ze względów społecznych, Trybunał Konstytucyjny potrzebował w roku 1997 niespełna 6 miesięcy” – brzmi fragment listu, który do prezes Przyłębskiej można wysłać za pośrednictwem www.wyslijjasia.pl.

Autorzy akcji przypominają, że „na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, które zostały zaskarżone, co dzień aborterzy zabijają troje dzieci. Tłumaczą, że jest to legalne, a prawo zobowiązuje ich do wykonywania aborcji. W roku 2017 z powodów eugenicznych, w polskich szpitalach zamordowano 1039 dzieci. (…) Aborcje eugeniczne, to na ogół późne aborcje wykonywane w 5 i 6 miesiącu ciąży. Dzieci są już duże i dobrze rozwinięte. Ze względu na niewykształcone dostatecznie płuca, cierpią okrutnie i ostatecznie umierają wskutek uduszenia. Jako skazanym na śmierć, nie jest im udzielana odpowiednia pomoc”.

„Domagam się bezzwłocznego wyznaczenia terminu rozprawy w przedmiotowej sprawie i szybkiego rozpatrzenia skargi 107 posłów” – brzmi apel listu, w którym Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarzuca się opieszałość w sprawie mordowania dzieci.

Do każdej wysłanej do Trybunału petycji Fundacja Pro – Prawo do Życia załącza autentyczne zdjęcia ofiar aborcji oraz model tzw. Jasia przedstawiający nienarodzone dziecko w 10 tygodniu życia. 

„Jaś” jest sztuczny ale trójka dzieci, mordowana każdego dnia w polskich szpitalach, jest jak najbardziej prawdziwa, podobnie jak ich cierpienia” – kończy się petycja do prezes Julii Przyłębskiej, do której podpisywania zachęca Fundacja Pro – Prawo do Życia.

Źródło: wyslijjasia.pl

You may also like

Facebook