Wzrost liczby zabiegów eutanazji w Holandii

by

Liczba dokonywanych w Holandii zabiegów eutanazji sukcesywnie rośnie. Zgodnie z najnowszymi statystykami zaprezentowanymi przez rząd holenderski, w 2015 roku spośród 147 010 wszystkich zarejestrowanych w kraju zgonów, 5 516 było wynikiem przeprowadzonej eutanazji lub wspomaganego samobójstwa.  To wzrost o 4% w stosunku do danych uzyskanych w roku 2014.

 

Eutanazja w Holandii jest legalnie przeprowadzana w przypadkach, gdy cierpienie chorego określane jest przez niego  jako „nie do zniesienia”. Najczęściej powodem tego cierpienia jest choroba nowotworowa.

 

Najbardziej zdumiewającą obserwacją płynącą z uzyskanych statystyk jest wzrost liczby zabiegów dokonanych na pacjentach cierpiących na choroby psychiatryczne (56 przypadków w porównaniu z 41 w 2014 roku) oraz demencję (109 w porównaniu z 81 w roku poprzednim).

 

Zgodnie z holenderskim procedurami regulującymi legalne przeprowadzenie zabiegów eutanazji, każdy lekarz zobowiązany jest do złożenia raportu z przeprowadzonego zabiegu do jednej z pięciu regionalnych komisji. W 4 z 5 516 przypadków komisje zaobserwowały pewne nieprawidłowości, które wymagają dalszej szczegółowej analizy.

 

Częścią uzyskanych statystyk jest zbiór 17 szczegółowych analiz anonimowych przypadków dokonania eutanazji, których celem była ocena rzetelności lekarzy w przestrzeganiu obowiązujących procedur. Jeden z analizowanych kazusów przedstawia historię kobiety (w przedziale wiekowym 20-30 lat), cierpiącej na anoreksję nerwową oraz zespół stresu pourazowego. Zaburzenia te pojawiły się 15 lat temu w wyniku molestowania seksualnego. Opinia dwóch lekarzy wskazała, że pacjentka sama podjęła wolną i przemyślaną decyzję oraz poprosiła o eutanazję, twierdząc, iż nie ma innego rozwiązania, oraz że doświadczała nieznośnego i odbierającego jej nadzieję cierpienia.

 

Źródło: www.bioedge.org

You may also like

Facebook