X  Światowy Kongres Rodzin w Tbilisi

/X  Światowy Kongres Rodzin w Tbilisi

X  Światowy Kongres Rodzin w Tbilisi

Pod hasłem „Cywilizacja na rozdrożu. Naturalna rodzina drogą do wolności i ludzkich wartości” w dniach 15-18 maja br. w stolicy Gruzji odbył się X Światowy Kongres Rodzin. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu państw, którzy spotkali się, by podjąć refleksję nad rodziną i wspieraniem jej jako naturalnej i podstawowej grupy społecznej.

 

Polskimi przedstawicielami na kongresie byli poseł Robert Telus i senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, a także Ewa i Lech Kowalewscy (Human Life International) oraz Michał Baran (Fundacja „Jeden z Nas”), którzy reprezentowali organizacje prorodzinne.

 

Senator Antoni Szymański zabrał głos w drugim dniu kongresu i mówił o powrocie naszego kraju do wartości rodzinnych na polu polityki. Jak donosi portal HLI, Senator przypomniał, że w 2007 roku Światowy Kongres Rodzin odbył się w Warszawie i z pespektywy czasu „wiemy jak wiele dodał otuchy organizacjom prorodzinnym”. Jego polscy uczestnicy utwierdzili się i skonsolidowali w dążeniu do wzmocnienia roli rodziny w rozwoju kraju. Kongres w naturalny sposób odsłonił sposoby skutecznego przeciwstawienia się wielowymiarowemu kryzysowi rodzin we współczesnej Europie. Szymański wskazał ponadto, że tym, co zagraża polskiej rodzinie jest emigracja zarobkowa do bogatszych krajów Europy. „W latach 2002-2013, w poszukiwaniu pracy i lepszych  warunków życia kraj opuściło ok. 1,4 miliona osób, głównie ludzi młodych” (za: hli.org.pl).

 

Senator Szymański wskazał, że istotnym problemem dla rodziny w Polsce są ponowoczesne wzorce kultury masowej wpływające na osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, czego konsekwencją są: zwiększająca się przestępczość dzieci i młodzieży i rosnący odsetek dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Co trzecie dziecko wychowują samotni rodzice. „Dlatego system prawny wymaga zmian sprzyjających pełnej, zdrowej, wielodzietnej rodzinie, a ograniczających przywileje rodzin samotnie wychowującym dzieci” – uważa senator. Zaznaczył ponadto, że większość polskiego społeczeństwa przejawia głęboką determinację, aby przeciwstawić się osłabianiu wartości i znaczenia rodzinny.

 

Tymczasem większość polskiego społeczeństwa przejawia głęboką determinację, aby przeciwstawić się osłabianiu wartości i znaczenia rodzinny. „Istotnym  polem społecznych kontrowersji jest kwestia poszanowania ludzkiego życia w jego fazie prenatalnej. W Polsce przeszliśmy drogę od prawa zezwalającego na aborcję na żądanie do uchwalenia w 1993 roku ustawy chroniącej życie. To był zbiorowy sukces wieloletnich działań edukacyjnych, Kościoła katolickiego, papieża Jana Pawła II, licznych organizacji pro-life i prorodzinnych, a także związku zawodowego „Solidarność”. Zaowocowało to zminimalizowaniem zjawiska aborcji i powszechnym dzisiaj przekonaniem, szczególnie wśród młodego pokolenia, że aborcja jest złem” (za: hli.org.pl).

 

Źródło: www.hli.org.pl

 

By | 2016-05-23T15:17:55+02:00 poniedziałek, 23 maja 2016|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail