Założyciele „Spotkań Małżeńskich” wyróżnieni papieskim medalem

by FUNDACJA JZN
Założyciele „Spotkań Małżeńskich” Irena i Jerzy Grzybowscy podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich odebrali papieskie odznaczenia z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Medal Pro Ecclesia et Pontifice to – jak podkreślił kard. Kazimierz Nycz – jedno z najwyższych w Kościele odznaczeń przeznaczonych dla ludzi świeckich.

– To odznaczenie wyróżnia wybitne zasługi ludzi, którzy dla celów związanych z życiem Kościoła, z apostolstwem, z ewangelizacją poświęcają znaczną część swojego życia – mówił metropolita warszawski.

Kard. Nycz, nawiązując do wieloletniej pracy Ireny i Jerzego Grzybowskich, podkreślił, że to odznaczenie tylko po części wynagradza cały trud związany z ich długą działalnością na rzecz rodziny, małżeństw oraz narzeczonych.

– Jeżeli dzieło rośnie w latach i nabiera struktur najpierw diecezjalnych, ogólnopolskich, a później międzynarodowych to taka strukturyzacja ma sens, jest czymś co jest robione oddolnie i mądrze – dodał.

Sami nagrodzeni podkreślili, że zostali obdarzeni przez Boga charyzmatem dialogu, którego zaczyna brakować zarówno rodzinom w Polsce, jak i w Europie – Na pewno nie bylibyśmy małżeństwem, gdyby nie dar dialogu – podkreśliła Irena Grzybowska.

Natomiast Agnieszka i Andrzej Lazurko, animatorzy spotkań małżeńskich, podkreślili w laudacji, jak wielkim zaangażowaniem w pracy na rzecz małżeństw odznaczyli się laureaci. – My patrząc na ich trud, na owoce poświęcenia i działania możemy tylko podziwiać i próbować naśladować taką postawę – powiedział Andrzej Lazurko.

Twórcy „Spotkań Małżeńskich” Irena i Jerzy Grzybowscy są z wykształcenia geografami. Mają dwie córki. Irena Grzybowska przez wiele lat pracowała w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystentka w Katedrze Geografii Fizycznej, później jako kustosz w bibliotece Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dr Jerzy Grzybowski pracował jako asystent, a później adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1976-1990); następnie jako redaktor i redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz” (1990-2008) wydawanego przez Zgromadzenie Księży Werbistów. W latach 1996-2004 był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 jest członkiem jej Rady Programowej.

W kadencji 2009-2013 r. Irena i Jerzy Grzybowscy byli członkami Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawskim. Są autorami licznych publikacji dotyczących małżeństwa, przygotowania do małżeństwa i duchowości małżeńskiej. We wrześniu 2018 r. zostali uhonorowani medalami „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.

Źródło: archwwa.pl

You may also like

Facebook