Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Wokół równości w opiece zdrowotnej”

by

Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 11 – 13 listopada 2016 w Krakowie.

 

Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równością w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji, do których oprócz bioetyków są zapraszani również lekarze, prawnicy i ekonomiści, mają być zwłaszcza cztery kręgi tematyczne: 1. rozumienie równości w opiece zdrowotnej, 2. równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle polskiego prawodawstwa, 3. przejawy i powody etycznie rażącej nierówności w polskiej opiece zdrowotnej, 4. równość w opiece zdrowotnej a równoległe prywatne finansowanie świadczeń gwarantowanych (przez opłaty bezpośrednie i dodatkowe ubezpieczenia).

 

Różne aspekty tej tematyki będą przedmiotem dziesięciu wykładów plenarnych i kilkunastu krótszych wystąpień, których lista jest jeszcze otwarta.

 

Swoje wystąpienia w ramach wykładów plenarnych zapowiedzieli już m.in. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Wydział Filozoficzny KUL), prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (Instytut Filozofii UJ), Anna Janczewska-Radwan (Ekspert ds. systemu ochrony zdrowia BCC), prof. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski (Instytut Filozofii UŁ), dr n. med. Konstanty Radziwiłł (Minister Zdrowia), prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (UW, Wydział Prawa; Prezes TK).

 

Zapraszamy na stronę internetową konferencji: bioet.pl

You may also like

Facebook