Zmiany w Karcie Dużej Rodziny już pewne! Prezydent podpisał ustawę

/Zmiany w Karcie Dużej Rodziny już pewne! Prezydent podpisał ustawę

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny już pewne! Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim możliwość korzystania z Karty w praktycznej aplikacji mObywatel. – To wspaniała wiadomość dla rodzin i znaczne ograniczenie biurokracji – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny wspiera blisko 8,3 tys. partnerów w prawie 29 tys. lokalizacji. Korzysta z niej już ponad milion rodzin. Liczba aktywnych kart tradycyjnych to blisko 3,3 mln, a elektronicznych – ponad 1 mln.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

– Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny do aplikacji mObywatel. To wspaniała wiadomość dla rodzin i znaczne ograniczenie biurokracji – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Mobilną Kartą Dużej Rodziny będą mogli posługiwać się także uczniowie. Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie nowego wariantu certyfikatu, który będzie wydawany posiadaczowi mLegitymacji szkolnej, a także mLegitymacji studenckiej. Specyfika aplikacji mObywatel, umożliwia osobom, którym przyznane już zostały uprawnienia, rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który się do niej zaloguje.

Ułatwienia również dla gmin

Dodatkowo nowelizacja przewiduje m.in. podniesienie kosztów obsługi oraz ujednolicenie kwoty należnej gminie za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, zmianę limitów maksymalnych wydatków na realizację ustawy, likwidację obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania przez miasta właściwego z bazy PESEL informacji o zgonach posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Co jeszcze się zmieni?

W zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 główne zmiany polegają m.in. na:

  • doprecyzowaniu ogólnych wymogów dla personelu instytucji,
  • dodaniu obowiązku podawania we wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki,
  • zmianie sposobu wyboru dziennego opiekuna, rozszerzeniu zakresu danych podawanych we wniosku o wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów, zmianę danych wskazywanych w tym wykazie,
  • rozszerzenie danych pobieranych w ramach sprawozdania z realizacji ustawy,
  • dodanie uprawnień wojewodzie w zakresie wydawania decyzji o zwrocie w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących sprawozdań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz przepisów przejściowych dotyczących wydania bezpłatnie Karty tradycyjnej osobom, które wnioskowały wyłącznie o Kartę elektroniczną – z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: gov.pl
By | 2021-05-24T10:00:28+02:00 poniedziałek, 24 maja 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook