Kategoria: Pro-Life

Świętowałyśmy RAZEM

„Moja mama mnie ko­chała” – opo­wiada Juda My­ers, po­częta w wy­niku gwałtu. O uro­dzi­nach w Wa­len­tynki i ko­bie­tach – bo­ha­ter­kach roz­ma­wia z Ewą Rejman.   Pani mama zo­stała zgwał­cona, a Pani sama jest owo­cem tego gwałtu….

Czytaj