17 brytyjskich dawców nasienia ojcami ponad 500 dzieci

500 dzieci zostało spłodzonych przez zaledwie 17 mężczyzn – te nowe dane, których autorem jest Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) mają podnosić świadomość ryzyka wrodzonych i genetycznych wad u dzieci poczynanych przy pomocy dawstwa komórek rozrodczych. W rzeczywistości osoby te mogą spotkać się w przyszłości i wchodzić ze sobą w relacje, nie zdając sobie sprawy, że są ze sobą spokrewnione.

 

Nasienie męskie dawców jest obecnie w Wielkiej Brytanii badane pod kątem niektórych chorób, takich jak HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Huntingtona i mukowiscydoza. Pojawiają się obecnie dodatkowo apele, aby organy regulacyjne włączyły w proces sprawdzania oddawanego nasienia i komórek jajowych badania przesiewowe pod katem nowotworów.

 

Źródło: www.genethique.org