Konsultacje z przedstawicielami Rady Europy

by

Fundacja JEDEN Z NAS, jako jedna z kilkunastu polskich organizacji pozarządowych wzięła udział w spotkaniu z delegacją Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy, które odbyło się 1 czerwca w Rezydencji Belweder w Warszawie.

 

Celem spotkania było zbadanie, czy zmiana władzy, jaka nastąpiła w Polsce nie przyczyniła się do osłabienia „trzeciego sektora” poprzez osłabienie współpracy władz z organizacjami pozarządowymi bądź ograniczenie dostępu do środków finansowych.

 

W tym kontekście mieliśmy przyjemność opowiedzieć o historii Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ONE OF US oraz jej relacjach z Komisją Europejską. Przypomnieliśmy, że rekordowo liczny głos obywateli o wycofanie wspólnych pieniędzy z projektów wątpliwych etycznie, co do których w Europie nie ma konsensusu, został bezpardonowo zignorowany bez podjęcia nad nim jakichkolwiek dalszych prac.

 

Podobne wykluczanie głosu za prawem do życia osób nienarodzonych miewało miejsce w poprzedniej kadencji sejmu, gdzie projekty obywatelskie w obronie życia były odrzucane w pierwszym czytaniu i w tym kontekście zapowiedzi obecnej władzy, że inicjatywy obywatelskie nie będą odrzucane na starcie, są krokiem poprawiającym współpracę z sektorem NGO, przywracającym jej elementarną obiektywność. Szczególnie, że w badaniach CBOS z ostatnich lat, na pytanie czy życie ludzkie zawsze i niezależnie od okoliczności powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, twierdząco odpowiadało od 66 do 86%.

 

Warto zauważyć głos innych organizacji dotyczący tzw. molochów monopolizujących realizację zadań publicznych bez skutecznego rozwiązywania oddolnych problemów, bądź dominujących w działaniach lobbingowych dzięki swoim zasobom. W tym kontekście zauważyliśmy również dotychczasową nadreprezentację w dostępie do publicznych środków finansowych takich organizacji, które na skale międzynarodową próbują wykluczać z dyskusji nasz głos upominania się o elementarne prawa człowieka. Wyraziliśmy więc głęboką nadzieję, że i w tym obszarze nie tylko obecna władza w Polsce, ale i standardy europejskie będą zmierzać w kierunku elementarnej obiektywności.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Daria Miroslavskaya jako Członek Rady Ekspertów ds. NGO przy Konferencji NGOs Rady Europy, Antoine Madelin z Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka oraz Ivan Nikoltchev z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Rady Europy.

 

Michał Baran

You may also like

Facebook