Grupa ekspertów ONZ wydała nowy dokument, w którym podtrzymuje, że „aborcja jest prawem człowieka”

by

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformował, że grupa „ekspertów ONZ”, tym razem z Komisji Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR) wydała nowy dokument prawny zatytułowany „Uwagi ogólne nt. prawa do seksualnego i reprodukcyjnego zdrowia”. Grupa ekspertów przekonuje w nim, że aborcja jest prawem człowieka.
 
Wydane „Uwagi ogólne” są rodzajem dokumentu, dzięki któremu organy monitorujące ONZ mogą udzielać wskazówek co do interpretacji tekstów prawnych, za które są odpowiedzialne. Nie są one prawnie wiążące, czerpią jednak swoją wiarygodność z prestiżu, którym cieszy się wydający je organ.
 
W związku z absurdalnymi zaleceniami wskazującymi, że aborcja jest „prawem” człowieka należy podnieść kilka kwestii. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, za którego monitorowanie odpowiedzialna jest Komisja, nie uwzględnia czegoś takiego jak „prawa seksualne i reprodukcyjne”, zatem wydając takie rekomendacje Komisja przekracza granice swoich kompetencji. Warto zwrócić uwagę, że opinie i komentarze Komisji, nawet wydawane w zakresie wspomnianego międzynarodowego paktu, nie mogą być prawnie wiążące – są jednymi z wielu opinii, zatem nie są autorytatywne. Ponadto 18 członków Komisji (tzw. ekspertów) pozostają bezimienni i nieznani powszechnej opinii publicznej. To, co odróżnia ich od innych prawników, to silna determinacja, aby narzucić radykalny program polityczny inspirowany maltuzjańskimi ideami. Nie posiadają oni mandatu politycznego ani też wystarczającego rozgłosu jako „ekspertów”, aby narzucać komukolwiek swój program polityczny. Trzeba też zwrócić uwagę, że aborcja jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej i bezbronnej istoty ludzkiej. Rozumie się samo przez się, że nie ma i nigdy nie może istnieć „prawo” do zabijania niewinnych i bezbronnych istot. Zatem wydane w  tej sprawie przez Komisję „Uwagi ogólne” są oczywistym kłamstwem, który w rezultacie spowoduje jedynie osłabienie wiarygodności Komisji.
 
Źródło: agendaeurope.wordpress.com

You may also like

Facebook