Afirmacja życia i ochrona tradycyjnego małżeństwa i rodziny priorytetami Platformy Kulturalnej

by FUNDACJA JZN
„JEDEN Z NAS dąży do wspierania życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach, odnawiając siłę zasad i ideałów, które pozwoliły na narodzenie się i trwanie cywilizacji europejskiej” – czytamy w Manifeście autorstwa prof. Rémi Brague’a zatytułowanym „Platforma Kulturalna dla Europy wiernej godności ludzkiej”. Dokument wytyczył priorytety dla powołanego właśnie think-tanku na potrzeby debaty o przyszłości Europy, który 23 lutego w Paryżu uruchomiła Europejska Federacja JEDEN Z NAS.

23 lutego w Paryżu wraz z europejskimi intelektualistami spotkali się przedstawiciele 40 organizacji członkowskich Federacji JEDEN Z NAS z 19 krajów Unii Europejskiej. W konferencji pod przywództwem i patronatem profesora Rémi Brague’a wzięło udział 150 intelektualistów z całej Europy, a kolejne 150 wsparło Manifest, by uformować think-tank na potrzeby debaty o przyszłości Europy.

Polskę podczas inauguracji Platformy Kulturalnej JEDEN Z NAS reprezentowali m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, politolog i amerykanista prof. Tomasz Żyro, genetyk prof. Alina Midro, literaturoznawca prof. Krzysztof Koehler, a także psycholog zarządzania i doradca biznesu prof. Ryszard Stocki.

Podczas inauguracji Platformy Kulturalnej zostały przedstawione główne cele Manifestu, będącego m.in. wynikiem pracy intelektualistów zgromadzonych na ubiegłorocznym spotkaniu w Walencji.

Afirmacja życia jest pierwszym na liście priorytetów Platformy Kulturalnej. „JEDEN Z NAS będzie bronić życia mającego się narodzić dziecka przez propozycje, które stosownie do okoliczności, zmierzać będą do zapewnienia większej ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – pisze prof. Brague. Platforma będzie się sprzeciwiać zarówno doświadczeniom nad genetyczną przeróbką embrionów ludzkich zmierzających do ich „ulepszenia” lub do nadania im określonych cech, zwłaszcza jeśli bezpieczeństwo tych procedur nie odpowiada minimum wymaganemu przez etykę lekarską, a także będzie walczyć z legalizowaniem eutanazji oraz przeciwko uporczywej terapii; popierać będzie natomiast opiekę paliatywną, która szanuje życie osoby na etapie terminalnym.

JEDEN Z NAS sprzeciwia się również zmianie definicji małżeństwa (dziś wprowadzenie małżeństw między osobami tej samej płci, jutro poligamia itd.) i popierać będzie działania mające na celu ochronę rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Równocześnie Platforma poprze działania na rzecz zwiększenia dzietności. Ponadto będzie uczulać społeczeństwo europejskie na groźbę zimy demograficznej.

Kolejne priorytety Platformy Kulturalnej JEDEN Z NAS to afirmacja dwupłciowości i odrzucenie ideologii gender, afirmacja wolności myślenia, wypowiedzi i edukacji, afirmacja naturalnej płodności i równoczesny sprzeciw wobec surogacji i technik zapłodnienia in vitro.

JEDEN Z NAS postuluje rozwijanie potencjału natury ludzkiej, a zatem sprzeciwia się projektom „transhumanistycznym”: modyfikacji genetycznej embrionu ludzkiego, tworzenia „nadczłowieka” w laboratorium, zamrażaniu ludzi. „Te praktyki mogą oznaczać koniec jedności gatunku – który podzieliłby się wtedy na wiele ludzkości o różnych właściwościach – a nawet doprowadzić do końca człowieka, jakiego znamy” – przekonuje prof. Brague.

„JEDEN Z NAS dąży do wspierania życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach, odnawiając siłę zasad i ideałów, które pozwoliły na narodzenie się i trwanie cywilizacji europejskiej. Ożywia nas bardziej entuzjazm i nadzieja, niż niezadowolenie i cierpienie. Wśród nieładu i skrajnych emocji chcemy sprawiedliwego porządku i spokoju. Szukamy światła w ciemnościach” – sformułowano końcowy wniosek w Manifeście Platformy Kulturalnej JEDEN Z NAS.

Przeczytaj pełną treść Manifestu prof. Rémi Brague’a „Platforma Kulturalna dla Europy wiernej godności ludzkiej”: Manifest – Platforma Kulturalna JEDEN Z NAS

You may also like

Facebook