Dekalog Rodziny przed wyborami do parlamentu UE

by FUNDACJA JZN
Zachęcanie kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego do zaangażowania w promowanie polityki wspierającej rodzinę – to główne założenie kampanii „Głosuj za rodziną” (Vote for the Family), z jaką ruszyła Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie.

W przygotowanym dokumencie organizacja wskazuje, że „decyzje podejmowane przez Unię Europejską mają wpływ na życie każdej rodziny”. Stąd sformułowano dziesięć punktów, do których promowania zobowiązać się mają eurodeputowani, podpisując manifest w sieci.

Wśród „dziesięciu przykazań” członka parlamentu znajduje się m.in. uznanie zapaści demograficznej jako problemu, który dotyczy wszystkich państw Starego Kontynentu. „Zobowiązuję się do powiększania świadomości w związku ze spadkiem demograficznym w Europie, proponując działania zapobiegawcze i konkretne narzędzia w celu przekształcenia obecnych wytycznych” – czytamy w dokumencie.

Do najważniejszych punktów należy też ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jak również wsparcie dla matek i ich potomstwa po narodzeniu, szczególnie w trudnych sytuacjach losowych. Dokument podkreśla także pierwszeństwo rodziców jako głównych wychowawców swoich dzieci. Wzywa do poszanowania prawa ojca i matki do wychowywania dzieci według własnych tradycji religijnych, moralnych i kulturowych.

Manifest wskazuje również na potrzebę dowartościowania roli stowarzyszeń w życiu politycznym oraz ukierunkowania gospodarki na służbę rodzinie będącej skałą, na której zbudowane jest społeczeństwo. Część punktów skupia się na aspekcie godnej pracy oraz równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Eurodeputowani są również wezwani do uznania komplementarności mężczyzny i kobiety, odrzucając politykę dążącą do zatarcia różnic płciowych. Zarazem podkreśla się promocję i szacunek dla instytucji małżeństwa oraz odrzucenie prób ingerencji w jej tradycyjną definicję.

Michał Król SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook