Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wobec eutanazji w Belgii i Holandii

by

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang. American Psychiatric Association, APA) zamierza podjąć działania przeciwko regulacjom prawnym dotyczącym eutanazji obowiązującym w Belgii, Holandii i „wszędzie tam, gdzie pomaga się w samobójstwie pacjentom chorującym psychicznie, którzy nie są w stanie terminalnym, lub gdzie są oni dosłownie zabijani śmiercionośnymi zastrzykami, często przez swoich własnych lekarzy psychiatrów”.

 

Zdaniem APA jest czymś niemoralnym, by psychiatra asystował w samobójstwie. „Psychiatra nie powinien przepisywać ani realizować żadnych działań, których konsekwencją jest śmierć, wobec chorych nie znajdujących się w fazie terminalnej” – stwierdzają psychiatrzy w oficjalnym oświadczeniu. Według towarzystwa niedopuszczalne jest „udostępnianie środków” i „podawanie śmiertelnego zastrzyku”.

 

Geert Dom, przewodniczący belgijskiego Związku Zawodowego Lekarzy Psychiatrów i członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychiatrów (ang. European Psychiatric Association, EPA), stwierdził, że nie należy lekceważyć „opinii wyrażanych za granicą na temat naszego bardzo postępowego prawa dotyczącego eutanazji”. Zachęcił do wzięcia na serio oświadczenia APA, szczególnie z powodu międzynarodowego wpływu tej organizacji: „Stowarzyszenie publikuje DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders, które jest naszą biblią diagnostyczną. Pozycja ta może z pewnością wywołać debatę i mam nadzieję, że będzie się ona mogła odbyć bez atmosfery paniki”.

 

Belgijska minister zdrowia, Maggie De Block, odnosząc się do opinii APA stwierdziła, że „każdy ma prawo do własnej opinii. Nasz parlament przeprowadził gruntowną debatę nad prawem regulującym eutanazję i obowiązująca ustawa jest jej finalnym rezultatem. Nie rozumiem, co amerykańscy psychiatrzy mieliby wnieść do tej debaty”.

 

Przypomnijmy, że z raportu na temat eutanazji w Belgii, opublikowanego przez Komisję Nadzoru i Wykonania dla Izby Ustawodawczej, obejmującego lata 2014 i 2015 wynika, iż „w ciągu 2 lat uśmiercono 124 osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Z tych 124 osób – 41 miało depresję, a 36 cierpiało na chorobę Alzheimera”.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook