AneVivo w Katowicach – czy rzeczywiście alternatywą do in vitro?

by

Na Politechnice Federalnej w Lozannie (w Szwajcarii) została opracowana specjalna silikonowa kapsułka umożliwiająca zastosowanie nowej metody sztucznego wewnątrzustrojowego zapłodnienia – AneVivo. W przyszłym roku ma urodzić się pierwsze dziecko po zapłodnieniu nowatorską metodą w klinice w Katowicach.

 

Silikonowy pojemniczek o wymiarach 1 cm długości i 1 mm szerokości ma być wypełniany gametami rodziców (komórkami jajowymi i plemnikami), a następnie umieszczany w macicy kobiety. Po 24 godzinach kapsułka zostaje wyciągnięta, wybierane są zdrowe zarodki, które po 2-4 dniach są ponownie lokowane w ciele kobiety.

 

Połączenie plemników z komórką jajową ma się odbywać w organizmie kobiety w  naturalny sposób, a zapłodnienie i wzrost embrionu mają stymulować naturalne substancje odżywcze, nie zaś sztuczne laboratoryjne odżywki. Zapłodnienie w ciele kobiety ma pozwolić na lepsze przygotowanie błony śluzowej macicy, lepszy rozwój zarodka i większe szanse na rozwój ciąży. Pierwsze godziny nowego życia mają być spędzone w ciele kobiety.

 

Proponowane zabiegi metodą AneVivo mają być wykonywane w Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach od końca czerwca 2017 r. Katowicka klinika jest pierwszą w Polsce, a trzecią w Europie placówką, która ma wdrożyć metodę AneVivo. Dwie pozostałe znajdują się w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

 

Według informacji BBC News po przebadaniu 250 kobiet z całego świata stwierdzono, iż metoda AneVivo wykazuje się skutecznością równą in vitro. Brytyjski Urząd ds. Zapładniania i Embriologii Człowieka – Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) – ostrzega, iż jest to zbyt mała liczba badanych, by przedstawić ten wniosek jako jednoznaczny.

Metoda wewnątrzustrojowego zapłodnienia była już stosowana w dwojaki sposób: jako GIFT (Gametes Intra Fallopian Transfer), gdzie pobrany materiał rozrodczy umieszczany był w jajowodach, oraz  jako ZIFT (Zygote Intra Fallopian Transfer), w której po procesie zapłodnienia przenoszono zygotę do jajowodu matki.

 

Według etyki personalistycznej każdy człowiek ma niepodważalne prawo do poczęcia się w warunkach naturalnego aktu małżeńskiego (w metodzie AneVivo do poczęcia dochodzi poza aktem małżeńskim). Ponadto – patrząc od strony medycznej – wszelkie ingerencje w naturalny proces zapłodnienia mogą mieć poważny wpływ na zdrowie, rozwój i jakość życia nowej istoty ludzkiej. Twórcy AneVivo podkreślają wprawdzie podobieństwo warunków wzrostu embrionu w jego najwcześniejszych stadiach do tych, które mają miejsce w naturalnym akcie małżeńskim, jednak po zapłodnieniu dochodzi do pobierania powstałych embrionów, diagnostyki preimplantacyjnej i selekcji osobników zdrowych. Odebrana zostaje możliwość naturalnej selekcji przez organizm, a zastępuje się subiektywną decyzją o tym, która istota ma prawo do życia, a która nie. Metoda AneVivo nie powinna być nazywana „etyczną alternatywą” do in vitro, gdyż – choć zmianie uległo kilka aspektów – jednak wciąż nie spełnia ona warunków godnego poczęcia się człowieka i służy  eliminacji wielu nowych istot ludzkich.

 

Zuzanna Podraza na podstawie wiadomosci.wp.pl

 

Źródło: Newsletter Bioetyczny

You may also like

Facebook