Apel do psychiatrów ws. aborcji: „Życie dzieci jest w Waszych rękach!”

by FUNDACJA JZN
„Zwracamy się do naszych koleżanek i kolegów psychiatrów z apelem i ogromną prośbą o rozsądne i odpowiedzialne podejście do wydawania zaświadczeń o istnieniu zagrożenia dla zdrowia psychicznego matek w związku z wykryciem choroby dziecka lub jej podejrzenia. Życie tych dzieci jest dosłownie w Waszych rękach!” – napisał Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w wydanym oświadczeniu.

3 lutego na stronach mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pojawiło się oświadczenie Zarządu Głównego „w sprawie pro-aborcyjnych zaświadczeń”. KSLP zwraca uwagę, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. przesłanki eugenicznej do aborcji oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego w tej sprawie „z różnych stron pojawiły się podpowiedzi, by u matek, u których dzieci rozpoznano chorobę wykonywać aborcję ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego matek spowodowane rozpoznaniem choroby dziecka i odmową aborcji”.

Jak wyjaśniono w oświadczeniu, dla wykonania takiej procedury konieczne byłoby zaświadczenie lekarza psychiatry o zaistnieniu takiej sytuacji. „Na naszych kolegach psychiatrach, poddawanych niewątpliwie naciskom ze strony organizacji feministycznych czy liberalnych mediów spoczęła duża odpowiedzialność za życie dzieci zagrożone takimi pomysłami” – napisano w oświadczeniu.

Powołując się na wyniki badań z zakresu psychiatrii i ginekologii w specjalistycznych publikacjach zwrócono uwagę, że wykonanie aborcji, zwłaszcza w przypadkach, kiedy dziecko było chciane i oczekiwane, jak to ma miejsce w przypadkach aborcji eugenicznej, jest przyczyną wzrostu ryzyka zaburzeń psychicznych u matek oraz samobójstw.

Na końcu zwrócono się z apelem do psychiatrów o rozsądne i odpowiedzialne podejście do wydawania zaświadczeń o istnieniu zagrożenia dla zdrowia psychicznego matek w związku z wykryciem choroby dziecka lub jej podejrzenia. „Życie tych dzieci jest dosłownie w Waszych rękach!” – napisano.

Oświadczenie nosi datę 29. stycznia 2022 r. i podpisali się pod nim prezes i wiceprezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich dr med. Elżbieta Kortyczko i prof. Bogdan Chazan.

 

Publikujemy pełną treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. aborcja eugeniczna, wykonywana z powodu choroby lub wady dziecka jest niezgodna z prawem. Około 1000 chorych lub nieprawidłowo zbudowanych dzieci albo tylko podejrzanych o takie nieprawidłowości przeżywa teraz czas rozwoju w łonie matki, ponieważ zamachy na ich życie nie są już wykonywane. Część tych dzieci z zaawansowaną chorobą lub wadą umiera przed porodem, część wkrótce po nim. U innych konieczne jest hospicjum pediatryczne, część pozostaje pod opieką rodzin.

Wyrok Trybunału ucieszył tych z nas, którzy nie mogli pogodzić się z faktem selekcji dzieci, ferowaniem wyroków śmierci i ich wykonywaniem przez nasze koleżanki i kolegów. Zmniejszyło się zagrożenie dla wolności sumienia personelu medycznego, który już nie jest zmuszany do uczestnictwa w zabójstwie prenatalnym chorego dziecka. Słusznie zabierano głos o potrzebie istotnego rozszerzenia wsparcia dla rodzin, które oczekują obecnie porodu chorego dziecka – lub je wychowują, uzupełnienia i wzmocnienia sieci hospicjów perinatalnych.

Duża część społeczeństwa akceptuje zmiany prawa. Podniosły się również głosy protestu, mające charakter krótkotrwałych zajść ulicznych z atakowaniem miejsc kultu religijnego. Oprócz ulicy zabrała też głos zagranica. Parlament Europejski w dniu 11 listopada 2021 roku, w rocznicę decyzji Trybunału Konstytucyjnego przyjął rezolucję, w której m.in. stwierdził, że brak dostępu do aborcji w Polsce jest równoznaczny z torturami, poniżającym, nieludzkim traktowaniem kobiet.

Z różnych stron pojawiły się też podpowiedzi, by u matek, u których dzieci rozpoznano chorobę wykonywać aborcję ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego matek spowodowane rozpoznaniem choroby dziecka i odmową aborcji. Dla wykonania takiej procedury konieczne byłoby zaświadczenie lekarza psychiatry o zaistnieniu takiej sytuacji. Na naszych kolegach psychiatrach, poddawanych niewątpliwie naciskom ze strony organizacji feministycznych czy liberalnych mediów spoczęła duża odpowiedzialność za życie dzieci zagrożone takimi pomysłami.

Wykonanie aborcji, zwłaszcza w przypadkach, kiedy dziecko było chciane i oczekiwane, jak to ma miejsce w przypadkach aborcji eugenicznej, jest przyczyną wzrostu ryzyka zaburzeń psychicznych u matek[1],[2],[3],oraz samobójstw[4].

Zwracamy się więc do naszych koleżanek i kolegów psychiatrów z apelem i ogromną prośbą o rozsądne i odpowiedzialne podejście do wydawania zaświadczeń o istnieniu zagrożenia dla zdrowia psychicznego matek w związku z wykryciem choroby dziecka lub jej podejrzenia. Życie tych dzieci jest dosłownie w Waszych rękach!

Dr med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Zarządu Głównego KSLP

Prof. Bogdan Chazan, Vice Prezes Zarządu Głównego KSLP

Dnia 29 stycznia 2022 roku

[1] https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/abortion-and-mental-health-quantitative-synthesis-and-analysis-of-research-published-19952009/E8D556AAE1C1D2F0F8B060B28BEE6C3D
[2] Fergusson DM, Horwood LJ & Boden JM (2008) Abortion and mental health disorders: evidence from a 30-year longitudinal study. British Journal of Psychiatry 193(6):444-451.
[3] Korenromp MJ, Godelieve CML, van den Bout J, Mulder EJH & Visser GHA (2009) Adjustment to termination of pregnancy for fetal anomaly: a longitudinal study in women at 4, 8, and 16 months, American Journal of Obstetrics and Gynecology 160:e1-7.
[4] Gissler M, KaralisE, Ulander V-M, (2014) Suicide rate after induced abortion decreasedin Finlandafter Current Care Guidelines:MikaGissler. European Journal of Public Health,24, Issue suppl.2,cku 163-045.
Źródło: kslpmazowsze.pl

You may also like

Facebook