Australia: Niedziela Sprawiedliwości Społecznej

by

Kościół katolicki w Australii obchodził przed wczoraj Niedzielę Sprawiedliwości Społecznej. Była to okazja do głębszej refleksji nad znaczeniem udziału osób starszych w społeczeństwie.

 

Z okazji tego dnia biskupi australijscy wydali dokument zatytułowany: „Miejsce przy stole: Sprawiedliwość społeczna w starzejącym się społeczeństwie”. Zwracają w nim uwagę, że wielkim sukces rozwoju ludzkiego jest wydłużenie się życia człowieka. Przypominają przy tym o zagrożeniach związanych z trwającą obecnie w Australii debatą społeczną na temat eutanazji.

 

Episkopat podkreśla znaczenie solidarności wszystkich pokoleń. Wskazuje, że ludzie starsi powinni mieć swoje stałe miejsce w centrum życia społecznego.

 

Biskupi piętnują utylitaryzm, który ceni ludzi tylko za to, co produkują i jak przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, a jednocześnie uważa osoby starsze za uciążliwe i zbędne. „W społeczeństwie, w którym ludziom starszym proponuje się pracę po osiągnięciu tradycyjnego wieku emerytalnego, ważne też jest, aby korzyści płynące z ich pracy dzielić sprawiedliwie – czytamy w dokumencie. – Musimy pamiętać o tych, którzy wchodzą w wiek emerytalny w ubóstwie lub są szczególnie narażeni na trudności ekonomiczne, izolację czy wyzysk”.

 

Australijscy biskupi wzywają do tworzenia społeczeństwa opartego na miłosierdziu i miłości, gdzie pielęgnuje się więzi między pokoleniami i gdzie nikogo nie traktuje się jako obciążenie albo jako konkurenta dla młodszych pokoleń.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

You may also like

Facebook