Belgia rozszerza pojęcie opieki paliatywnej

by

Belgijska Komisja Zdrowia jednogłośnie zatwierdziła projekt ustawy, który rozszerza definicję opieki paliatywnej. Celem autorów projektu ustawy jest nie ograniczanie opieki paliatywnej jedynie do kilku ostatnich tygodni życia chorego, ale rozszerzenie jej na dłuższą fazę poważnej i terminalnej choroby pacjenta niezależnie od jego wieku.

 

Dotychczas opieka paliatywna była dostępna jedynie dla tych, u których leczenie nie przynosiło jakichkolwiek skutków i rokowano już tylko śmierć. Przyjęta zmiana nie oznacza, że opieką paliatywną zostaną objęci wszyscy przewlekle chorzy pacjenci, ale stwarza zasady, według których lekarze już od najwcześniejszych stadiów rozwijającej się choroby będą informowali o opiece paliatywnej. Politycy są przekonani, że ta zmiana definicji jest kluczowa dla niektórych neurologicznych, kardiologicznych i pulmonologicznych schorzeń.

 

Ustawa też kładzie nacisk na interdyscyplinarny charakter podejścia opieki paliatywnej, która nie może ograniczać się jedynie do medycznych aspektów, ale powinna włączać „psychologiczne, społeczne, moralne i duchowe wsparcie” dla pacjenta, jego rodziny i przyjaciół.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook