Bieda w Polsce ma twarz kobiety

/Bieda w Polsce ma twarz kobiety

Bieda w Polsce ma twarz kobiety

Szlachetna Paczka przy okazji Dnia Kobiet przypomina, że w ubiegłym roku aż 62% dorosłych jej beneficjentów stanowiły kobiety. Organizacja informuje również jaki odsetek kobiet angażuje się w wolontariat.

Zgodnie z danymi podanymi przez Szlachetną Paczkę, wśród seniorów i osób samotnych, którym pomaga aż 70% stanowiły w ub. roku właśnie kobiety. Ponadto kobiety stanowiły większość samo-dzielnych rodziców, którym pomogła akcja, jak i większość rodziców, którzy wychowują samotnie chore dziecko lub z niepełnosprawnością – odpowiednio 89% i 93%.

– Każda kobieta zasługuje na to, żeby spełniać swoje marzenia. Nie tylko myśleć jak poradzić sobie z niepewnością, stresem swoim i bliskich. Zauważajmy ciche bohaterki. Doceniajmy je. Wspierajmy w realizacji pasji, planów, marzeń – apeluje Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Szlachetna Paczka przypomina, że od lat eksperci wskazują na zjawisko „feminizacji ubóstwa”. We-dług danych Eurostatu w 2019 r. 17,4% osób w wieku 65+ było zagrożonych ubóstwem. W tym dużo bardziej zagrożone ubóstwem są kobiety 65+ – stanowią aż 20,6%.

– O kobietach mówi się jako o menadżerkach ubóstwa – to najczęściej na nie spada obowiązek zarządzania skromnym budżetem domowym, podejmują niełatwe decyzje o cięciu wydatków, poszukują korzystnych cenowo, niezbędnych do przetrwania produktów. To one najczęściej poszukują dodatkowych źródeł dochodu – prac sezonowych, dorywczych, zasiłków socjalnych – zauważa Sadzik.

Organizacja informuje również, że kobiety angażują się w wolontariat na podobnym poziomie jak mężczyźni, różnią ich jedynie preferencje dotyczące tego, komu oferują wsparcie. – Kobiety wolą działać w organizacjach ekologicznych i charytatywnych, mężczyźni preferują kluby sportowe i organizacje ratownicze. Polki mają wyższe zaufanie do większości instytucji, co powoduje, że są one o jeden krok bliżej do aktywnego uczestnictwa w sektorze pozarządowym, nie muszą bowiem przełamywać mentalnej bariery nieufności – opisuje Sadzik.

Wśród kilkuset tysięcy darczyńców Szlachetnej Paczki dominują kobiety, które stanowią 80% osób przygotowujących mądrą i konkretną pomoc dla rodzin potrzebujących. W ub. roku darczyńcy zaangażowali w akcję średnio 24 osoby ze swojego otoczenia, wspólnie niosąc pomoc o średniej wartości ponad 3600 zł.

Mądra pomoc o łącznej wartości przeszło 51 mln złotych trafiła do 14 tys. rodzin w kilkuset lokalizacjach w całej Polsce. Szlachetna Paczka działa przez cały rok, dlatego wciąż można pomóc, wybierając formę wsparcia na www.szlachetnapaczka.pl lub przyznając swój 1% podatku.

Źródło: KAI
By | 2021-03-08T17:04:36+01:00 poniedziałek, 08 marca 2021|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook