Czy ból fizyczny jest powodem eutanazji?

by

W lipcowym numerze amerykańskiego tygodnika medycznego JAMA opublikowany został artykuł przedstawiający status eutanazji i samobójstwa wspomaganego w USA, Europie i Kanadzie. Doktor Ezekiel Emmanuel oraz jego współpracownicy przeprowadzili badania opinii wśród lekarzy i pozostałych obywateli. Zapoznali się z oficjalnymi danymi na temat eutanazji i samobójstwa wspomaganego oraz przejrzeli akta zgonów w Belgii i Holandii od roku 1947 do 2016.

 

Obecnie eutanazja i samobójstwo wspomagane są zalegalizowane w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Kolumbii i Kanadzie. Samobójstwo wspomagane (bez eutanazji) jest legalne w 5 stanach Ameryki Płn.: Oregon, Waszyngton, Montana, Wermont i Kalifornia, oraz w Szwajcarii. W USA poparcie dla eutanazji i samobójstwa wspomaganego utrzymuje się w granicach 47-69% od lat 90. XX wieku. Europa Zachodnia wykazuje poparcie dla procedur przedwczesnej śmierci, podczas gdy w Europie Centralnej i Wschodniej zauważalny jest spadek akceptacji. W USA prośby o eutanazję występują rzadziej niż w 20% przypadkach zbliżającej się śmierci, a zostają spełnione w 5%. W Belgii i Holandii ponad połowa badanych lekarzy przyznała, iż byli proszeni o eutanazję, a 60 % holenderskich lekarzy spełniło to życzenie. Niewątpliwie częstotliwość eutanazji i samobójstwa wspomaganego wzrosła po ich zalegalizowaniu. Ponad 70% przypadków stanowili pacjenci chorzy na nowotwory. Jak twierdzą autorzy tekstu, pacjenci proszący o przyspieszenie śmierci są osobami starszymi, rasy białej, dobrze wykształconymi. Co ważne, badania pokazały, że ból fizyczny NIE BYŁ powodem decyzji o przedwczesnym odejściu. Głównym motywem było poczucie utraty autonomii i godności oraz niemożność cieszenia się życiem. Autorzy artykułu zaznaczają, iż zgromadzone dane nie wskazały na przekroczenie prawa.

 

Bez względu na stosunek do procedur eutanatycznych można zauważyć, iż ból fizyczny nie jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przerwaniu życia. Postęp w medycynie pozwala na opanowanie cierpienia fizycznego. Tym, co może powstrzymać eutanazję czy samobójstwo wspomagane, jest zapewnienie chorym właściwej opieki paliatywnej oraz danie im poczucia, że choroba nie pozbawia ich godności.

 

Anna Różycka-Jarmolińska

Źródło: Newsletter Bioetyczny

You may also like

Facebook