Broń automatyczna przeciwna zasadom człowieczeństwa i sumienia

by FUNDACJA JZN
„Od początku dyskusji na temat śmiercionośnych systemów broni automatycznej, Stolica Apostolska podkreśla, że wyzwania stawiane przez pojawiające się technologie w tej dziedzinie nie ograniczają się do sfery międzynarodowego prawa humanitarnego, ale rodzą także poważne implikacje dla pokoju” – czytamy w oświadczeniu Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, przedstawione w debacie nad użyciem niektórych rodzajów broni konwencjonalnej.

Stolica Apostolska uważa, że osoba ludzka jest w praktyce niezastępowalna w ocenie celowości i skutków operacji militarnych. Automatyczne systemy broni, wyposażone w zdolność samosterowania i samoprogramowania pozostawiają duży margines nieprzewidywalności. Mogłyby one łatwo zostać skierowane przeciwko osobom, niebędącym uczestnikami walk, w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności działań militarnych, podważając tym samym zasadę właściwego „rozróżnienia”, którą kieruje się człowiek. Stała Misja Stolicy Apostolskiej odnosi się w tym kontekście do możliwości użycia grup mini dronów „kamikadze”, czyli systemów uzbrojenia o zdolnościach autonomicznych. Wykorzystanie tego typu uzbrojenia na obszarach miejskich mogłoby prowadzić do wysokiego ryzyka dla ludności cywilnej. Takie systemy pozostawione bez bezpośredniej ludzkiej kontroli mogą również prowadzić do błędów w identyfikacji celów ataków powodując masowe obrażenia, co stoi w jawnej sprzeczności z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Stolica Apostolska wypowiada się również przeciwko stosowaniu sztucznej inteligencji w uzbrojeniu. W tym kierunku wyraźnie rozwija się także świadomość naukowców, inżynierów, badaczy, wojskowych, etyków oraz coraz szersza wspólnota społeczeństwa obywatelskiego. Coraz szerszy jest sprzeciw wobec uzbrajania sztucznej inteligencji, co stanowi również siłę napędową we wdrażaniu i rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego.

Krzysztof Ołdakowski SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook