Chile zaaprobowało prawo do aborcji w trzech przypadkach: ryzyko dla matki, gwałt i poważne wady płodu

by

Zatwierdzony 4 sierpnia 2015 r. przez Chilijski Kongres projekt ustawy dotyczący „terapeutycznej aborcji” w ubiegły czwartek został przegłosowany przez Izbę Deputowanych. Nowa ustawa dopuszcza aborcję w trzech przypadkach: zagrożenia dla zdrowia i życia matki, w sytuacji gwałtu oraz wystąpienia poważnych wad płodu w łonie matki. Do tej pory w Chile od 1989 r. obowiązywał całkowity zakaz aborcji.

 

Każda przesłanka do wykonania aborcji została poddawana pod głosowanie osobno, i tak za dopuszczalnością aborcji w przypadku ryzyka dla zdrowia i życia matki 67 deputowanych zagłosowało za, 47 przeciw; w przypadku gwałtu – 62 za i 46 przeciw; w sytuacji podejrzenia o deformację dziecka – 59 za i 47 przeciw.

 

Projekt ustawy „musi teraz zostać zatwierdzony przez Senat”.

 

Źródło: genethique.org

You may also like

Facebook