„Christianitas a przyszłość Europy”

/„Christianitas a przyszłość Europy”
„Christianitas a przyszłość Europy” 2019-04-03T22:05:10+02:00

Prezentujemy Państwu publikację Fundacji JEDEN Z NAS, która jest zapisem z konferencji „Christianitas a przyszłość Europy” – zorganizowanej w 2018 roku wspólnie z Archidiecezją Krakowską oraz prof. Ryszardem Legutką.

POBIERZ: Christianitas a przyszłość Europy (PDF)

Chrześcijaństwo od wieków kształtowało tożsamość, kulturę i życie społeczno-polityczne narodów europejskich. Swój najpełniejszy wyraz znalazło w średniowiecznej christianitas, projekcie cywilizacyjnym, przekraczającym partykularne poczucie przynależności etnicznej, w którym podstawowym punktem odniesienia był Bóg.

Współczesna Europa, pogrążając się w coraz głębszym kryzysie, konsekwentnie odcina się od tego dziedzictwa. Naszym wspólnym zadaniem – jako chrześcijan – jest przypominanie o nim i przywracanie mu należnego miejsca w przestrzeni publicznej. Dlatego zapraszamy Państwa do lektury referatów, wygłoszonych na konferencji „Christianitas a przyszłość Europy”, która odbyła się 16 marca 2018 roku w Krakowie. Jej podstawą były dwa ważne dokumenty, stanowiące świadectwo najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Starego Kontynentu, naszego wspólnego domu: przemówienie papieża Franciszka do uczestników kongresu „Przemyśleć na nowo Europę” oraz Deklaracja Paryska.

Facebook