Chrześcijańska Europa chce żyć!

24 maja w sali 101 Sejmu RP odbędzie się konferencja „Christendom Mainstreaming”, organizowana przez Prawicę Rzeczypospolitej i Fundację Sallux. Wśród prelegentów będą m.in. Marek JUREK, Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, x. Piotr MAZURKIEWICZ, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, Czech, Holandii.

 

Christendom mainstreaming to stopniowe, ale systematyczne, wprowadzanie do głównego nurtu polityki europejskiej spraw ważnych dla cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji życia i praw rodziny. Europa potrzebuje silnej opinii chrześcijańskiej broniącej cywilizacji życia i praw rodziny, otwartej na współpracę z różnymi środowiskami społecznymi.

 

Strategia Christendom mainstreaming polega po pierwsze na przeciwstawieniu naciskowi opinii liberalnej silnej opinii chrześcijańskiej, domagającej się szacunku dla etyki chrześcijańskiej, dla życia, rodziny i wychowania. Na przypomnieniu o moralnej obowiązywalności tych zasad. Po drugie – to przede wszystkim solidarność chrześcijańska. Rozproszone, doraźne, niekontynuowane inicjatywy rządów, partii i środowisk społecznych powinny zbiec się w jeden nurt silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, będącej oparciem dla wszelkich działań na rzecz ładu moralnego, na rzecz praw narodów, które chcą zachować cywilizację chrześcijańską albo muszą jej zasad bronić.

 

Konferencja „Christendom Mainstreaming” rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali 101 Sejmu Rzeczypospolitej. Jej organizacja jest jednym z efektów współpracy Prawicy Rzeczypospolitej z ECPM – Europejskim Chrześcijańskim Ruchem Politycznym. Przedstawiciele ECPM stale uczestniczą w wydarzeniach współorganizowanych przez Prawicę Rzeczypospolitej Marka Jurka. Podobnie będzie 17 czerwca, kiedy to w Warszawie odbędzie się IV Chrześcijański Kongres Społeczny.

 

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) to jedyna chrześcijańska partia na poziomie struktur europejskich. ECPM ma swoich reprezentantów w kilkunastu krajach europejskich i kilku posłów w Parlamencie Europejskim (w tym dwóch Polaków: Marek Jurek i Kazimierz Michał Ujazdowski). Celem ECPM jest m.in. wspieranie rodzin, budowanie i wzmacnianie opinii chrześcijańskiej w Europie.
Zainteresowani udziałem w środowej konferencji proszeni są o wysłanie maila na adres: [email protected]