COMECE ogłosiła dokument o leczeniu paliatywnym

by

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wydała dokument zatytułowany „Leczenie paliatywne w Unii Europejskiej”, w którym zachęca kraje członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia wszystkim potrzebującym dostępu do takiego typu leczenia. To według Komisji szczególnie pilne zadanie w starzejącym się społeczeństwie, gdzie coraz większa liczba ludności wymaga opieki paliatywnej.

 

„Medycyna paliatywna jest owocem ogromnego humanitaryzmu, wyrazem solidarności społeczeństwa z jego najbardziej doświadczanymi osobami oraz przejawem troski o najsłabszych, a także uznaniem ich niezbywalnej godności” – podkreślają autorzy dokumentu. Struktury medycyny paliatywnej, hospicja, są obecne we wszystkich krajach UE – „niestety nie wszędzie w wystarczającej mierze, tak by realnie odpowiadać na potrzeby społeczne. COMECE wzywa do rozwoju tych struktur przypominając jednocześnie, że medycyna paliatywna nie jest uporczywą terapią.

 

Źródło: www.deon.pl

You may also like

Facebook