Pierwsze Forum ONE OF US za nami

by

W sobotę 12 marca obyło się pierwsze tego rodzaju wydarzenie – Forum ONE OF US, które zgromadziło ponad 1300 uczestników z 28 krajów europejskich, 31 organizacje narodowe oraz wysokiej rangi urzędników państwowych – polityków, lekarzy i prawników.

 

Pierwszy historyczny kongres, na którym powołano Europejską Federację dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, odbył się w 2013 roku w Krakowie i zgromadził ok. 200 osób. Kolejne spotkanie miało miejsce w 2014 roku w Madrycie.

 

Istnieje wiele wyzwań dla środowisk broniących życia i godności człowieka – eugenika, eksperymenty na embrionach, surogacja, eutanazja, transhumanizm. Federacja ONE OF US jest dzisiaj najmocniejszym głosem pro-life w Europie. Należą do niej należą 34 organizacje pro-life z 19 europejskich krajów.

 

Federacja powstała na bazie wielkiego sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ‘Jeden z nas’ mającej chronić ludzkie embriony i została poparta przez blisko 2 miliony osób. Jaime Mayor Oreja, przewodniczący Federacji ONE OF US, oraz Jean-Marie Le Méné, prezes Fundacji Jérôme Lejeune’a, członkini Federacji oraz współorganizatorka Forum, zwracają uwagę, że na legislatorach ciąży dziś wielka polityczna presja, by stosować manipulacje w dziedzinie ludzkiej prokreacji i tworzyć idealne dzieci, co stopniowo niszczy naszą judeochrześcijańską cywilizację. „Tegoroczne Forum stanowi akt założycielski Europy dla życia, co stanie się przez powrót do siły jej korzeni oraz zerwanie z liberalizmem i przełamanie długiej obciążonej winą ciszy” – podkreślają Jaime Mayor Oreja oraz Jean-Marie Le Méné.

 

Wśród innych działań Federacja zapowiada uroczyste odwołanie się europejskich ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia, prawa i polityki. Śladem 2 milionów obywateli, którzy podpisali Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”, domagają się oni kluczowej i rzetelnej debaty w sprawie ograniczenie przez Unię Europejską programów etycznych, które pociągają za sobą niszczenie ludzkich embrionów. Apel można podpisać: www.oneofusappeal.eu/pl

 

9     7       8     11

You may also like

Facebook