Czternaste miasto w Teksasie „Sanktuarium Życia”

by FUNDACJA JZN
East Mountain zamieszkuje 797 osób. W lipcu Rada Miasta zdecydowała, że stało się ono czternastym miastem w Teksasie, które zakazało aborcji na swoim terenie. Tym samym miasteczko jest kolejnym „Sanktuarium Życia”.

Informację na swoim Facebooku zamieściła Texas Right to Life, amerykańska organizacja obrony życia. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 20 lipca br. Trzech członków Rady opowiedziało się za, a dwoje pozostałych wstrzymało się od głosu.

Liderzy Texas Right to Life w swoim oświadczeniu dziękowali wiernym z kościoła baptystów oraz wszystkim, którzy aktywnie poparli rozporządzenie Rady:

– Niechaj wszystkie nasze kościoły i wszyscy mieszkańcy naszych miast przystąpią do działania i wezwą swoich przedstawicieli do uchwalenia dobrych rozporządzeń, które ochronią najmniejszych obywateli oraz kulturę ich społeczności!

Od 2019 roku Texas Right to Life z powodzeniem współpracuje z lokalnymi władzami miast na terenie całego stanu, aby doprowadzić do uchwalenia zakazu aborcji. Dotychczas założono 13 „Sanktuariów Życia”, nie we wszystkich udało się uchwalić zakaz. Trwają starania, aby kolejne miasta i miasteczka stały się „Sanktuariami Życia”. Obecnie jest ponad 24 kandydatów.

Liderzy Texas Right to Life nie tylko proponują, aby każde miasto przyłączyło się i stało Sanktuarium, ale w ramach współpracy z lokalnymi działaczami tworzą strategie przeprowadzenia tej procedury dostosowanej do sytuacji w konkretnym mieście.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook