Darmowe środki antykoncepcyjne i poronne dla dziewcząt poniżej 14 roku życia

by FUNDACJA JZN
28 sierpnia we Francji zaczęło obowiązywać zarządzenie, według którego dziewczęta w wieku 14 lat i młodsze mają zapewniony całkowicie bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych i poronnych oraz wszelkich konsultacji lekarskich i testów niezbędnych do wydania recepty.

Zarządzenie zostało ogłoszone w Urzędowym Dzienniku 27 sierpnia i weszło w życie następnego dnia. Nastolatki bez ograniczeń wiekowych będą mogły teraz otrzymać środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne, w tym implanty i wkładki wewnątrzmaciczne, z zachowaniem ścisłej anonimowości.

Jak podkreśla portal Human Life International – Polska: nie wprowadzono żadnego limitu wieku, ponieważ z dekretu po prostu usunięto słowa „w wieku co najmniej 15 lat”, które były we wcześniejszym zarządzeniu.

Bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych dla nieletnich stwarza teraz możliwość pełnej anonimowości. Warto pamiętać, że osoby niepełnoletnie, w wieku 16 lat i młodsze, nie posiadają własnych kart ubezpieczeniowych. Do tej pory musiały korzystać z kart rodziców lub opiekunów prawnych. Nie mogły odbyć konsultacji lekarskiej i dostać recepty bez uiszczenia odpowiednich opłat, o czym zawsze była informowana osoba dorosła, z której ubezpieczenia korzystano.

Krytycy we Francji zachęcanie młodych dziewcząt do pozornie bezpiecznego seksu nazywają „podżeganiem do moralnego zepsucia”.

Każdego roku we Francji prawie tysiąc dziewcząt w wieku od 12 do 14 roku życia zachodzi w ciążę, a 770 z nich dokonuje aborcji, za którą nie płacą. Wprowadzenie bezpłatnych środków antykoncepcyjnych i poronnych przy zachowaniu pełnej anonimowości dla tej grupy wiekowej ma w założeniu ustawodawcy zmniejszyć liczbę aborcji.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook