114 darmowy leków. Od kilku dni kobiety w ciąży mogą już z nich korzystać

by FUNDACJA JZN
Od 1 września kobiety w ciąży uzyskały bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych 114 leków dostępnych na receptę. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że lista, którą opublikowano, będzie uzupełniana. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z darmowych leków?

Z bezpłatnych leków mogą korzystać wszystkie kobiety w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii; lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie; położną podstawowej opieki zdrowotnej; położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu.

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki „C”) może wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę.

Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży dostępna jest tutaj.

Źródło: www.gosc.pl

You may also like

Facebook