„Doula” – profesjonalne wsparcie przy porodzie

by

Doula to kobieta, która „służy”, pomaga przy porodzie. Po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte w USA w latach 60-tych i określało kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu i opiece nad noworodkiem. Dziś „doula” to osoba, która „w profesjonalny sposób wspiera fizycznie oraz emocjonalnie kobietę rodzącą i w połogu, dostarcza jej niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek”.

 

„Ciągłe wsparcie w porodzie zwiększa szansę na fizjologiczny poród siłami natury, nie szkodzi, a kobiety są bardziej zadowolone. Przez długie wieki to kobiety pomagały przy porodzie i wspierały rodzące. Jednak w dzisiejszych czasach, jako że coraz więcej kobiet rodzi w szpitalach raczej niż w domach, ciągłość wsparcia w porodzie przestała być normą i zdarza się nieczęsto. To może przyczyniać się do dehumanizacji doświadczeń porodowych wielu kobiet”.

 

Badania wykazały, że obecność douli może skracać czas porodu, zmniejszać się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia, pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem, rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki oraz rzadziej występują problemy z karmieniem piersią (za: Fundacja „Rodzić po ludzku”).

 

W 1992 roku do życia powołane zostało stowarzyszenie DONA (Doulas of North America). To organizacja zrzeszająca i szkoląca doule. Kilka lat później zaczęły powstawać pierwsze organizacje zrzeszające doule w państwach europejskich, które połączyły się w sieć European Doula Network. W 2011 roku 18 przeszkolonych polskich doul założyło  Stowarzyszenie DOULA w Polsce.

 

Źródło: www.rodzicpoludzku.pl oraz www.doula.org.pl

You may also like

Facebook