Dr Tomasz Dangel: lekarze potrzebują jasnego stanowiska Kościoła w kwestiach bioetycznych

by FUNDACJA JZN
O cierpieniu spowodowanym dusznością u dzieci przedwcześnie urodzonych i abortowanych oraz o pewnych niejasnościach odnośnie stanowiska Kościoła w kwestiach bioetycznych i wynikających z tego konkretnych problemów lekarzy mówił dr hab. Tomasz Dangel, współtwórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci i polskiego modelu hospicjum perinatalnego. Dr Dangel zabrał głos w drugiej części konferencji ekumenicznej pt. „Godność osób oraz szacunek dla życia” organizowanej przez Polskie Forum Chrześcijańskie. Konferencja odbywała się w sobotę w formie on-line.

Dr Dangel przypomniał o tworzonym przez niego od 1998 r. wraz z żoną prof. Joanną Szymkiewicz-Dangel polskim modelu hospicjum perinatalnego, w ramach którego konsultowanych jest rocznie od 300 do 400 kobiet. Podkreślił również z ubolewaniem, że standardy perinatalnej opieki paliatywnej, o stosowanie których zwróciła się Najwyższa Izba Kontroli, nie zostały dotychczas wprowadzone w Polsce przez żadnego z ministrów zdrowia.

Prelegent zwrócił uwagę na problem cierpienia spowodowanego dusznością u dzieci z niedostatecznie rozwiniętymi płucami. Podkreślił, że to cierpienie, będące subiektywnym doznaniem, trudno stwierdzić, ale na podstawie badań wskazujących na stres, nie można go wykluczyć.

Podkreślił, że jednym z ważnych proponowanych przez niego postulatów jest wprowadzenie środków zmniejszających duszność, również w przypadku nienarodzonych, wobec których nie podejmuje się resuscytacji.

Poinformował też, że Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zajął negatywne stanowisko wobec przedstawionej przez niego 21 września 2018 r. propozycji stosowania znieczulenia wobec matki i dziecka w czasie zabiegu przerywania ciąży.

Dr Dangel zaznaczył, że odnośnie do pewnych procedur stanowisko Kościoła w kontekście aborcji nie jest jasne. – Czy anestezjolog, który jest katolikiem, podlega ekskomunice, jeśli znieczula kobietę do aborcji, albo podaje abortowanemu dziecku lek zmniejszający cierpienie z powodu duszności? – pytał.

Jego zdaniem, niejasne w świadomości katolików jest również stanowisko Kościoła wobec możliwości aborcji w sytuacji zagrożenia życia matki przy niemożności ocalenia życia nienarodzonego dziecka.

Zwrócił również uwagę na niejasność postulowanych przez Kościół chrztów dzieci urodzonych w wyniku poronienia a także aborcji.

„Lekarze potrzebują jasnego stanowiska Kościoła w kwestiach bioetycznych” – podsumował dr Dangel.

You may also like

Facebook