Dzieci poczęte z gwałtu podczas wojny powinny żyć

by FUNDACJA JZN
13 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się (Rosji i Chin) Rada Bezpieczeństwa ONZ zaaprobowała rezolucję potępiającą gwałt jako broń w walce podczas wojen. Podczas debaty na ten temat zabrał głos Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

Abp Bernadito Auza zdecydowanie potępił akty okrucieństwa w postaci gwałtów dokonywanych przez uzbrojone bojówki, terrorystów, ale także regularne wojska. Również w niektórych przypadkach przez żołnierzy działających z mandatu ONZ, aby służyć szlachetnej sprawie pokoju i bezpieczeństwa. Należy zakończyć z milczeniem i bezkarnością wobec tych przestępstw. Powinny one ustąpić miejsca odpowiedzialności, sprawiedliwości i naprawie krzywd. Potrzebne są bardziej solidne mechanizmy, które pozwolą postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy dopuścili się takich zbrodni na innych osobach.

Przedstawiciel Watykanu stwierdził także, że nie można odmawiać prawa do życia dzieciom poczętym w wyniku gwałtu podczas wojny. Prawa ludzkie tych dzieci powinny być szanowane i zagwarantowane, tak jak prawa innych. Stolica Apostolska uważa, że te młode, niewinne istoty powinny być przyjęte, kochane, a nie stygmatyzowane oraz odrzucane. Nie można odmawiać im prawa przyjścia na świat. Należy także udzielić niezbędnej pomocy tym, którzy ocaleli oraz ofiarom, aby znaleźli uzdrowienie oraz nadzieję po doznanej traumie – stwierdził abp Auza.

Krzysztof Ołdakowski SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook