Dzień Praw Rodziny

by FUNDACJA JZN
22 października obchodzony jest Dzień Praw Rodziny.

 

Fundacja Narodowego Dnia Życia, która jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne i postawy osobiste z okazji Dnia Praw Rodziny przygotowała spot „Rodzina, to wspólnota i poczucie bezpieczeństwa”.

 

Kampanii z okazji Dnia Praw Rodziny towarzyszy też swoisty manifest, który przytaczamy poniżej w całości:

 

Rodzina to wartość, prestiż i jedyna w swoim rodzaju wspólnota – tym bogatsza im lepiej wykorzystuje potencjał jednostki. Każdy jej członek to indywidualna wartość, wspierana i mnożona poprzez rozwój i udział w życiu społecznym.

 

Rodzina zbudowana jest na małżeństwie – naturalnym, pierwotnym w stosunku do państwa czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, związku kobiety i mężczyzny, i jako taka posiada swoje własne, niezbywalne prawa.

 

Rodzina stanowi wspólnotę miłości i solidarności, jedyną i niezastąpioną pod względem możliwości nauczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych, istotnych dla rozwoju tak własnych członków jak i społeczeństwa.

 

Wielka rodzina, to miejsce spotkania różnych pokoleń, które pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej; system rodziny wielkiej, tam gdzie istnieje, winien być otaczany szacunkiem i opieką, by mógł lepiej wypełniać swoją tradycyjną funkcję w zakresie solidarności i wzajemnej pomocy, oraz kształtowaniu poczucia godności każdego z jej członków jako osoby.

 

 

Rodzina i społeczeństwo, połączone są ze sobą żywotnymi i organicznymi więzami, uzupełniają się w funkcji obrony i rozwoju dobra wszystkich ludzi i każdego człowieka. Społeczeństwo, a w szczególności państwo i organizacje międzynarodowe, winny czynić wszystko, co możliwe, celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy – politycznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej – niezbędnej do umocnienia jedności i stabilności rodziny. Rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny ma prawo do ochrony i współdziałania ze strony państwa w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb: mieszkania, pracy, edukacji oraz ochrony wartości rodziny. Dobro rodziny, to dobro społeczeństwa.

 

Rodzice mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. Mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka.

 

Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Rodzina ma prawo wymagać, by szkoły i edukacja w nich stanowiły pozytywne budowanie i by wspierały podstawowe wartości rodziny.

 

Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych. Rodziny mają też prawo spodziewać się, że społeczeństwo zapewni im pomoc w nadzwyczajnych wypadkach, takich jak: przedwczesna śmierć jednego lub obojga rodziców, ciężka choroba czy inwalidztwo, niezawinione bezrobocie.

 

Osoby starsze mają prawo do tego, by mieć zapewnione miejsce – we własnej rodzinie lub, gdy jest to niemożliwe, w instytucjach do tego powołanych – gdzie mogłyby dożywać swej starości, wykonując czynności dostosowane do ich wieku i zapewniające im udział w życiu społecznym.

 

Wynagrodzenie za pracę winno być wystarczające do założenia i godnego utrzymania rodziny.

 

Należy uznać i szanować pracę matki i ojca, zgodnie z ogromną wartością, jaką przynosi ona rodzinie i społeczeństwu.

 

Dodatkowo, ważne aby członkowie rodziny posiadali w sobie na tyle wyrozumiałości i akceptacji aby uszanować indywidualność każdego z nich, uczyć się od siebie nawzajem aniżeli rywalizować.

 

„Rodzina, to wspólnota i poczucie bezpieczeństwa”.

 

Źródło: dzienzycia.pl
Fot. facebook.com/NarodowyDzienZycia

You may also like

Facebook