Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

by FUNDACJA JZN
5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Czym jest dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność?

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji. Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią. Natomiast dyskryminacja pośrednia to sytuacja, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób. Ponadto jako dyskryminację uważa się wszelkie niepożądane zachowania związane z niepełnosprawnością, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych. Ok. 100 tys. spośród nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak podejmowana jest walka z dyskryminacją?

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki szeregowi działań podejmowanych przez Biuro niesiona jest realna pomoc osobom poszkodowanym ze względu na swoją niepełnosprawność. „Najczęstszą prośbą jest pomoc w zwalczaniu codziennych trudności, na które natrafiają osoby niepełnosprawne, a także wsparcie w bezpośredniej interwencji w jakimś urzędzie lub instytucji” – mówi Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

W dniu walki z dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych warto podkreślać nie tylko to, że jest im oferowana realna pomoc, ale również to, że są po prostu częścią naszego społeczeństwa. A jak podkreśla minister Paweł Wdówik, „społeczeństwo to wspólnota, która kształtuje się i rozwija dzięki unikalnym cechom każdej jednostki”.

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

You may also like

Facebook