Ekologia prokreacji – nowe vademecum

by

„Ekologia prokreacji. Vademecum” to nowa publikacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, która na około 400 stronach zawiera omówienia wyników aktualnych badań naukowych, publikowanych w recenzowanych światowych periodykach medycznych.

 

„Celem projektu jest dostarczenie udokumentowanych argumentów medycznych w zakresie szeroko pojętej tematyki pro-life. Jej podstawowym zastosowaniem ma jednak być podręczna i szybka pomoc encyklopedyczna dla działaczy pro-life, potrzebujących w codziennej pracy rzetelnych argumentów w pisaniu artykułów, wniosków sądowych czy prowadzeniu dyskusji publicznych” informuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

 

„Książka, podzielona na kilkanaście rozdziałów w obrębie tematyki ekologii płodności i zdrowia reprodukcyjnego, ma w założeniu zapewnić solidne dane oparte o badania naukowe, które dostarczają argumentów przeciwko aborcji, środkom wczesnoporonnym, in vitro oraz innym zjawiskom tego typu. Jednocześnie publikacja zawiera szereg argumentów wskazujących na efektywność etycznych i ekologicznych alternatyw wobec powyższych zjawisk”.

 

Czytaj więcej: www.pro-life.pl

You may also like

Facebook