Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?

by

Czy embrion ludzki jest osobą ludzką? Tym niezwykle frapującym pytaniem, o ogromnym znaczeniu, zajmiemy się – w miarę naszych możliwości – w niniejszym artykule. W celu obiektywnego i całościowego znalezienia nań odpowiedzi należy podjąć wątki mieszczące się w różnych płaszczyznach: biologicznej, filozoficznej, prawnej, teologicznej.

 

Pytanie o status embrionu ludzkiego może być bowiem rozmaicie rozumiane i rozpatrywane przez przedstawicieli różnych profesji. I tak np. biologowie posługują się takimi terminami jak: „zygota”, „zapłodnienie”, „embrion”/„zarodek”, „implantacja”, „organogeneza” itp. Używają ich w celu opisania biologicznych procesów prowadzących do powstania, a następnie rozwoju ludzkiego zarodka w pierwszych dniach i tygodniach jego istnienia. Z kolei filozofowie pytają o moment poczęcia, „animacji” embrionu ludzkiego (w którym momencie biologiczny komponent człowieka otrzymuje duszę?), jego „hominizacji” (od kiedy embrion staje się człowiekiem?), i „personalizacji” (od którego momentu mamy do czynienia z osobą ludzką?). Prawnicy usiłują odpowiedzieć na pytanie, od kiedy ludzkiemu embrionowi można przypisać „prawa człowieka” (szczególnie prawo do życia i bezpieczeństwa) i – co jest z tym związane – czy można by było we wczesnym okresie rozwoju prawnie zezwolić na jego zniszczenie lub „usunięcie”, które nie byłoby ocenione jako zabicie osoby ludzkiej. W końcu teologowie stawiają przed oczyma właściwe sobie kwestie, pytając o stworzenie człowieka na obraz Boży (czy przysługuje on już ludzkiemu embrionowi?), obecność nieśmiertelnej duszy i możliwość uczestnictwa w życiu wiecznym poronionych we wczesnym stadium ludzkich zarodków.

 

Jak zatem widać, kwestia osobowego statusu embrionu jest bardzo szeroka i może być rozpatrywana pod różnym kątem. Mając to na uwadze, możemy na wstępie stwierdzić, że na pytanie „Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?” możliwe są trzy odpowiedzi:

 

  • Nie – embrion ludzki nie jest osobą ludzką, ale się nią staje w późniejszym momencie;
  • Tak – embrion ludzki jest osobą ludzką od samego początku (od zapłodnienia/poczęcia);
  • Być może embrion ludzki jest osobą ludzką od samego początku (od zapłodnienia).

 

(…)

 

Czytaj więcej: invitroinfo.pl

 

Autorem artykułu jest ks. dr hab. Andrzej Muszala (Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Teskt został opublikowany na invitroinfo.pl.

You may also like

Facebook