Europejska Federacja „One of us” przeciw penalizacji kobiet dokonujących aborcji

by

„Zdecydowanie popieramy postulat niekarania matek, które dopuściły się aborcji” – czytamy w oświadczeniu Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of us”.

 

Zarząd Federacji, który w weekend obradował w Krakowie podkreślił także konieczność wsparcia dla matek, których ciąża związana jest z jakiegokolwiek rodzaju kryzysem, a także dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne czy rozważające oddanie dziecka do adopcji.

 

W weekend, po raz pierwszy w Polsce, odbyło się spotkanie zarządu Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of us”. W krakowskiej siedzibie Fundacji Jeden z Nas i otwartej miesiąc temu Poradni Bioetycznej spotkali się m.in. Jaime Major Oreja, były minister spraw wewnętrznych w Hiszpanii i deputowany do Parlamentu Europejskiego, oraz Thierry de La Villejégu, dyrektor generalny Fundacji im. Jérôme Lejeune.

 

Federacja „One of us” podjęła m.in. aktualny w ostatnim czasie w naszym kraju temat wprowadzenia pełnej ochrony prawnej dla każdego życia ludzkiego.

 

„Europejska Federacja „One of us” uznając, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia wyraża radość z powodu polskich inicjatyw prawnych, jednocześnie mocno dopomina się o maksymalne rozszerzenie wsparcia dla matek, ojców i rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, rodzin rozważających oddanie dziecka do adopcji oraz matek, których ciąża związana jest z jakimkolwiek kryzysem” – czytam w oświadczeniu, w którym mocno wybrzmiał także postulat niekarania matek, które dopuściły się aborcji.

 

„Matka, obok zabitego dziecka, jest największą ofiarą aborcji. Traumy, które rodzą się z aborcji są często przez te kobiety noszone do końca życia. Powinniśmy zrobić wszystko, aby do tych aborcji nie doprowadzać – wspierać te matki, a nie wsadzać je do więzienia, jeśli dokonają tak dramatycznego czynu” – mówi KAI Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Federacji „One of us”.

 

Stanowisko Europejskiej Federacji „One of us” jest kolejnym głosem w dyskusji, która toczy się w kontekście projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Autorem inicjatywy, której celem jest zebranie co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, zapewniającym każdemu dziecku prawo do życia od poczęcia, jest Fundacja Pro-prawo do życia. Przypomnijmy, że z apelem do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa, a także utrzymanie niekaralności matki dziecka poczętego, która zdecydowała się na aborcję wystąpiła także Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

 

„Uważamy, że każde działania zmierzające do ochrony życia powinno być popierane. Ale równocześnie wskazujemy na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia „Kochamy każde dziecko”, gdzie podniesione są postulaty sprzeciwiające się penalizacji kobiet. Liczymy, że ten apel uzyska również szerokie poparcie społeczne” – mówi Bałtroszewicz, który w Polsce kieruje Fundacją Jeden z Nas.

 

Obradujący w Krakowie zarząd Federacji „One of us” swoje oświadczenie złożył na ręce kard. Stanisława Dziwisza. Hierarcha poprosił, żeby dopisano do niego wezwanie do troski nad kobietami, które przeżywają syndrom postaborcyjny. Proliferzy podziękowali za tę uwagę i zdecydowali się ją dopisać do swojego oświadczenia.

 

Federacja podziękowała kardynałowi za stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii obrony życia. Przypomnijmy, że w komunikacie z ostatniego plenarnego spotkania biskupów podkreślono, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. „Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi” – czytamy w Komunikacie z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Kard. Dziwisz członkom zarządu Federacji „One of us” wręczył pamiątkowe medale z pielgrzymki Jana Pawła II do Wielkiej Brytanii w 1982 r. Przesłaniem tej papieskiej wizyty – widniejącym również na medalu – było wezwanie „Ut unum sint” – „Aby byli jedno”. „Kardynał podkreślił, że to jest nasze zadanie – jednoczyć Europę pod hasłem ochrony życia” – mówi Bałtroszewicz.

 

Jak relacjonuje sekretarz generalny Federacji „One of us”, kard. Dziwisz podkreślał znaczenie działania Federacji w Europie, bo może ona podjąć dialog na poziomie kultury z islamem. „My, jako proliferzy, jesteśmy być może jedynymi ludźmi, którzy są w stanie skutecznie nawiązać dialog i osiągnąć pewną płaszczyznę debaty kulturowej z islamem. Kard. Dziwisz bardzo nas do tego namawiał, byśmy szukali jedności w sprawach wartości, a ludzkie życie jest taką wartością, która jest wspólna dla obu religii” – mówi Bałtroszewicz.

 

10-osobowy zarząd Federacji „One of us” w Krakowie podjął także decyzję o włączeniu do Europejskiej Federacji trzech kolejnych organizacji pro-life z Hiszpanii, Włoch i Malty. Do Federacji należy odtąd 37 organizacje pro-life z 20 europejskich krajów. Polskę w Federacji reprezentują dwie organizacje – kierowana przez Bałtroszewicza Fundacja „Jeden z nas” oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka inż. Antoniego Zięby z Krakowa.

 

Kolejne spotkanie zarządu Federacji „One of us” obędzie się w czerwcu w Holandii.

 

Historyczny kongres, na którym powołano Europejską Federację dla Życia i Godności Człowieka „One of us” odbył się w 2013 roku w Krakowie.

 

Przemysław Radzyński

You may also like

Facebook