Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci – uruchomiono zbiórkę podpisów

by

„Mama, Tata i Dzieci” – pod taką nazwą 11 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zarejestrowała nową Europejską Inicjatywę Obywatelską, której celem jest przyjecie na gruncie prawa europejskiego jednolitej definicji rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety. 4 kwietnia br. uruchomiono zbiórkę podpisów pod inicjatywą – organizatorzy mają 1 rok, aby zebrać milion deklaracji poparcia inicjatywy wśród obywateli UE.

 

W prawodawstwie europejskim istnieją znaczące dysproporcje w regulacjach prawnych dot. małżeństwa i rodziny. W niektórych krajach (takich jak Wielka Brytania i Belgia) uważa się, że związek osób tej samej płci może być małżeństwem. Inne państwa zawarły w swoich konstytucjach przepisy mówiące, że jedynie związek mężczyzny i kobiety może być nazwany małżeństwem (Chorwacja, Węgry). W podobny sposób niektóre kraje dopuszczają praktykę surogacji (Wielka Brytania, Grecja), a inne zabraniają jej (Francja, Hiszpania, Włochy). W tym kontekście unijne prawo staje się niezrozumiałe i trudne do zastosowania, prowadzi do sprzeczności i napięć. W prawie wszystkich krajach europejskich zauważa się dzisiaj w polityce i w mediach usilne działania małych lecz wpływowych grup nacisku, dążących do ustawowego zakwestionowania natury małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. W takich warunkach tworzenie polityki ukierunkowanej na ochronę i postęp prawdziwych rodzin staje się niemożliwe.

 

Unia Europejska pilnie potrzebuje przejrzystych i precyzyjnych definicji pojęć małżeństwa i rodziny. Oczywiście definicje te powinny przyczynić się do budowania jedności europejskiej, opierając się na mianowniku wspólnym dla wszystkich państw członkowskich, i oddając uniwersalną rzeczywistość człowieczeństwa – małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą, a także więzi między ojcem, matką i dziećmi.

 

Organizatorzy Inicjatywy Obywatelskiej proponują wprowadzenie definicji małżeństwa jako „trwałego związku wiernych sobie mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny”, rodziny  jako „ojca, matki i ich dzieci”, oraz relacji rodzinnych jako „prawnej relacji między dwoma małżonkami lub między rodzicem a dzieckiem”.

 

Ta nowa inicjatywa obywatelska stanowi doskonałą szansę dla obywateli UE do tego, aby zaapelować nie tylko do unijnych instytucji, ale także do swoich państwowych  rządów i parlamentów: małżeństwo i rodzina są podstawową komórką społeczną, i ani rząd, ani europejskie instytucje nie mają prawa do poddawania ich arbitralnym redefinicjom i nieodpowiedzialnym eksperymentom.

 

Więcej informacji: Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci

 

Źródło: agendaeurope.wordpress.com,  www.ordoiuris.pl  oraz www.mumdadandkids.eu/pl

You may also like

Facebook