Europejski Trybunał Praw Człowieka: nie ma prawa do „homo-małżeństw”

by

Jednomyślne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowi, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie obejmuje prawa do zawarcia małżeństwa przez pary homoseksualne. Orzeczenie odwołujące się w swojej treści do sprawy państwa Chapin i Charpentier zostało wydane w ubiegły czwartek 9 czerwca 2016 r.

 

Zgodnie z danymi ujawnionymi przez Trybunał, w maju 2004 roku pan Chapin oraz pan Charpentier złożyli wniosek o zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Begles. Wniosek ten został odrzucony, a lokalny prokurator sporządził stosowne uzasadnienie tej decyzji. Pomimo braku zgody, ceremonia małżeństwa odbyła się, a przewodniczył jej burmistrz miasta Begles. Dokonał on również stosownego wpisu w rejestrze zawartych małżeństw. Ze względu na formalne odrzucenie wniosku panowie Chapin i Charpentier złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podając w niej, że doszło do ich dyskryminacji ze względu na ich orientację seksualną.

 

Trybunał w swoim orzeczeniu potwierdził, że Francja odmawiając prawa do zawarcia małżeństwa między dwoma mężczyznami, nie dopuściła się ich dyskryminacji. Zdaniem Antoine Renard, prezydenta Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich „to dobra wiadomość – pokazuje ona, iż państwa które ratyfikowały Europejską Konwencję Praw Człowieka mogą podejmować własne, niezależne decyzje w sprawach dotyczących małżeństwa i rodziny. Z radością przyjmujemy fakt, że tym razem Konwencja nie sprzeciwiła się wewnętrznej subiektywnej interpretacji państwa i umożliwia uznanie związku między kobietą i mężczyzną jako podstawę rodziny, która domaga się ochrony.”

 

Decyzja Trybunału ukazuje się w historycznym momencie, gdyż niektóra państwa europejskie przyczyniają się do niszczenia instytucji małżeństwa, w wielu przypadkach pod wyraźnym naciskiem organizacji międzynarodowych. Działania te nie mają uprawomocnienia w żadnych traktatach czy umowach. Jednocześnie inne kraje starają się umieszczać w swoim prawodawstwie definicję małżeństwa opartą na związku kobiety i mężczyzny.

 

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama, Tata i Dzieci” podejmuje się zadania obrony niezależności państw członkowskich w ustanawianiu prawa dotyczącego funkcjonowania rodziny.

You may also like

Facebook