FAFCE: rodzina jako ekosystem życia kulturalnego

/FAFCE: rodzina jako ekosystem życia kulturalnego

FAFCE: rodzina jako ekosystem życia kulturalnego

Członkowie Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie (FAFCE) zebrali się w zeszłym tygodniu w Brukseli, w dniach 6 i 7 listopada, na swoim półrocznym posiedzeniu zarządu. W tym kontekście w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja wysokiego szczebla, prowadzona przez posłów do PE, Annę Záborską (EPP, Słowacja) i Luigiego Morgano (S&D, Włochy), we współpracy z Komisją Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, skoncentrowanego na rodzinie: ekosystem życia kulturalnego w Europie. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC).

 

Przewodniczący EESC, Luca Jahier, wygłosił przemówienie otwierające. Stwierdził, że „rodzina jest ważną kolebką dla promowania kultury, a uświadomienie sobie tego spowoduje, że rodzice będą przekazywać pozytywne elementy naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego swoim dzieciom.

 

Przewodniczący COMECE, arcybiskup Luksemburga, Jean-Claude Hollerich SJ, odnosząc się do doświadczenia z synodu biskupów na temat młodzieży, który ostatnio odbywał się w Watykanie, nawiązał do marzeń młodych ludzi o stworzeniu rodziny i ich lęku przed wszystkimi wyzwaniami, przed którymi stoją.

 

Podsekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny oraz Życia, Gabriella Gambino, przekazała wiadomość od prefekta, kardynała Kevina Farrella. „Jednym z największych wyzwań, przed jakimi dziś stoimy jest wyjaśnienie naszym dzieciom, że rodzina oparta na wiernym i nierozerwalnym małżeństwie jest naprawdę naszą jedyną szansą na zbudowanie społeczeństwa opartego na prawdzie i wspólnym dobru”. 

 

Franco Nembrini, autor i pedagog, przekazał osobiste i bogate doświadczenie w kontaktach z młodymi ludźmi, podkreślając skarb wspólnego europejskiego chrześcijańskiego dziedzictwa w budowaniu przyszłości. 

 

Ojciec Olivier Poquillon OP, Sekretarz Generalny COMECE, wyraził nadzieję, że rodzina może być w centrum debaty, tak aby osoba ludzka mogła stać się sercem naszych społeczeństw.

 

Wiceprezes FAFCE, Algirdas Petronis, nawiązał do zaangażowania katolickich stowarzyszeń rodzinnych w promowanie podstawowej roli rodziców jako pierwszych wychowawców ich dzieci i wyraził prośbę o politykę rodzinną w całej Europie. W tym kontekście ogłosił wprowadzenie europejskiego manifestu, który zostanie zaproponowany wszystkim kandydatom do następnych wyborów europejskich (23-26 maja 2019 r.).

 

Antoine Renard, Prezydent FAFCE, zamknął konferencję, podkreślając, że nowe życie kulturalne w Europie powinno rozpocząć się od promowania najbardziej podstawowej jednostki społeczeństwa: „Politycy muszą ufać rodzinom, a rodziny będą im ufać”.

 

Posiedzenie Rady FAFCE odbyło się po tej inspirującej konferencji, aby omówić strategię i przyszłe działania Federacji. Po raz pierwszy w zarządzie uczestniczył przedstawiciel ze Słowenii: Instytut Iskreni. Włoska Federacja Przedszkoli (Federazione Italiana delle Scuole Materne – FISM) została przyjęta jako pełnoprawny członek FAFCE. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział także zaproszeni goście z Łotwy, Holandii i Ukrainy.

 

Rada FAFCE wybrała nowe Biuro na najbliższe trzy lata:

– Antoine Renard (Confédération nationale des Associations familiales catholiques – CNAFC, Francja) został zatwierdzony jako prezydent.

– Cornel Barbut (Vladimir Ghika Catholic Family Association, Rumunia) i Vincenzo Bassi (Forum delle Associazioni familiari, Włochy) zostali wybrani na wiceprzewodniczących.

– Alfred Trendl (Katholischer Familienverband Österreich – KFÖ, Austria) został wybrany na stanowisko skarbnika

 

FAFCE skupi się teraz na zbliżających się wyborach europejskich, prosząc kandydatów o zobowiązanie się do umieszczenia godności rodziny w centrum europejskiej polityki publicznej.

 

Źródło: fafce.org
By | 2018-11-13T11:57:53+01:00 wtorek, 13 listopada 2018|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook